Studenter i biblioteket

Utbildning vid fakulteten för konst och humaniora

Vid fakulteten för konst och humaniora ges program och kurser inom områdena design, konst, musik, kultur, språk, medie och kommunikation, journalistik, biblioteks- och informationsvetenskap och integrations- och mångfaldsstudier.

Våra utbildningar på grundnivå

Våra program på avancerad nivå