Studenter i biblioteket

Utbildning vid fakulteten för konst och humaniora

Vid fakulteten för konst och humaniora ges program och kurser områdena design, konst och musik, kultur och samhällsvetenskap samt språk, kommunikation och journalistik.

Våra utbildningar på grundnivå

Våra program på avancerad nivå