Internationella studier

Behörighetsgivande kurser i svenska och engelska

För dig som har en akademisk examen från ett annat land och som vill fortsätta dina akademiska studier i Sverige erbjuder vi nu kurserna "Preparatory English course for international students" och "Swedish as a foreign language, Qualifying course". Kurserna kan öka dina möjligheter till ett kvalificerat arbete genom att fördjupa språkkunskaper och få behörighet att söka in för att komplettera med kurser för den svenska arbetsmarknaden.

Engelska, som motsvarar gymnasieengelskan

https://lnu.se/en/course/preparatory-english-course-for-international-students/vaxjo-international-spring/

Förskunskapskrav: 
Ansökningstid: 
Ansök här: 
Mer information:

Svenska, som motsvarar gymnasiesvenskan

https://lnu.se/en/course/swedish-as-a-foreign-language-qualifying-course/vaxjo-international-swedish-spring/

Förskunskapskrav: Grundläggande behörighet med undantag för svenska. Därtill svenska som främmande språk 1–60 högskolepoäng eller motsvarande. Motsvarande kunskaper i svenska kan styrkas genom godkänd prövning av reell kompetens.
Ansökningstid: Ansök senast den 15 augusti. I mån av plats tar vi emot efteranmälningar.
Ansök här: https://www.universityadmissions.se/intl/search?period=VT_2018&freeText=2sv750&semesterPart=0
Mer information: https://lnu.se/personal/daniel.bergman/