Designprogrammet - Inriktning hållbar utveckling 180 hp

All design påverkar din kultur och miljö. Världen behöver hållbara och miljövänliga alternativ. Programmet i Växjö utgår från människan och hennes sammanhang och ger en bred grund i design med möjlighet till valbar inriktning inom produktdesign, visuell kommunikation eller rumsgestaltning, alltid med fokus på hållbar utveckling.

Design studeras generellt och specifikt i en mångfald aspekter. 

Termin 1 är en introduktion till design med fokus på gestaltning och designverktyg. 
Termin 2 omfattar människans behov och betydelser som tillskrivs produkterna. 
Termin 3 tar upp produkters framställning i ett hållbart perspektiv. 
Termin 4 fokuserar på designprocessen och individuella inriktningar inom givna teman. 
Termin 5 är en fördjupning i din valda inriktning med teori och metod för en hållbar utveckling. 
Termin 6 genomför du ett självständigt arbete.

Designteori och metoder är integrerade inslag i kurserna och relaterar designämnet både konstnärligt som vetenskapligt. Fördjupning inom visuell kommunikation, produktdesign och rumsgestaltning ges även via fristående kurser. Tvärvetenskaplig verksamhet sker genom universitetsmiljön på Campus Växjö. Du bör räkna med material- och resekostnader för studiebesök varje termin.

Yrkesliv

Efter genomgångna studier förväntas du ha kunskaper och färdigheter för uppdrag på assistentnivå inom olika designområden, både vad gäller helhetssyn och detaljnivå. Du har också insikter i och förståelse för sammanhang mellan hållbar utveckling, artefakt (föremål tillverkade av människan), brukare, designer och produktion. Många av våra studenter går även vidare till masterprogrammet eller startar eget.

Examen

Konstnärlig kandidatexamen

Tidigare program på institutionen för design.
Sista ansökning till programmet var hösten 2014.