Utbytesstudenter

Internationella möjligheter inom konst och humaniora

Fakulteten för konst och humaniora arbetar aktivt med att se till att undervisningen är så internationell som möjligt. Vi ser internationalisering som en naturlig och integrerad del av vår verksamhet. Som student, lärare och forskare vid fakulteten ser vi det som naturligt att du aktivt söker internationella, interkulturella perspektiv och internationella möjligheter.

Som student vid Fakulteten för konst och humaniora har du stora möjligheter till internationell erfarenhet som en del av din utbildning. Genom att utnyttja en av våra internationella möjligheter får du tillfälle att uppleva en annan kultur och studiemiljö samt växa i den erfarenheten. Vi arbetar aktivt med hållbar internationalisering och med att integrera internationella perspektiv i alla våra utbildningar. Som student vid vår fakultet träffar du studenter, lärare och forskare från andra kulturer och miljöer.

Hanami i Japan
Mediestudent
Två utbytesstudenter berättar om sina erfarenheter av studier i Portugal
Studenter berättar om vad de fick ut av sina utbytesstudier
Studenter berättar om sina erfarenheter av att göra fältarbete genom stipendiet Minor Field Studies