Utbytesstudenter

Internationella möjligheter inom konst och humaniora

Fakulteten för konst och humaniora arbetar aktivt med att se till att undervisningen är så internationell som möjligt. Våra studenter, lärare och forskare har goda möjligheter att göra delar av sin utbildning, undervisning eller forskning vid ett av våra internationella partnerlärosäten, internationella organisationer eller forsknings institutioner.

Internationella möjligheter

Du har mycket att vinna på att skaffa internationell erfarenhet under din studenttid. Du kan utveckla dig akademiskt och öka dina språkkunskaper genom att läsa ditt ämne på våra partneruniversitet. Du får internationell kompetens och erfarneht, knyter kontakter och får vänner för livet. Under din utbildning eller i anslutning till din examen hos oss, kan du växa i mötet med andra kulturer.

Vi har stor internationell verksamhet och som student vid vår fakultet träffar du många andra studenter, lärare och forskare från andra kulturer och miljöer. 

  • Utlandsstudier genom utbytesprogram: Som en del av din utbildning kan du  studera vid våra internationella partnerlärosäten under en eller två terminer, oavsett om du läser på ett av våra program eller om du läser fristående kurser. 
  • Praktik utomlands   Flera av våra program har praktikperioder och dessa kan du förlägga utomlands. I anslutning till din examen kan du själv söka en praktikplats inom Europa och få  ett Erasmus+stipendum genom oss.
  • Självständigt arbete utomlands: I slutet av din utbildning planerar du och din handledare ditt självständiga arbete. Du kan välja att genomföra detta i ett utvecklingsland och kan då söka ett Minor Field Studies stipendium genom oss.   
  • Bli fadder till en internationell student: Du kan bli fadder till en av våra internationella studenter. Det ger dig möjlighet att lära känna en annan kultur, hjälpa en student tillrätta, öva språk och skapa ett internationellt nätverk som kan hjälpa dig i dig i din framtida karriär.

Möjliga utbytesplater.
Alla studenter på Linnéuniversitetet lika möjlighet att söka till våra  universitetsövergripande samarbeten som ofta finns vid större lärosäten utanför Europa. Alla studenter på vår fakultet har möjlighet att också söka många av våra fakultetsövergripande samarbeten inom Konst och Humaniora.

Du som har en ämnesfördjupning har förtur till våra ämnesanpassade samarbeten. Flera finns i Europa erbjuder dig då ett Erasmus+stipendium. 
Om du läser ett program är det din utbildningsplan som styr dina val av kurser  under dina utbytesstudier och dina möjligheter att lägga in dem i din examen hos oss. 

Du kan också också ansöka om utbytesstudier i anslutning till din examen, och starta din karriär genom att vara utbytesstudent i ett annat land. Eller varför inte börja din karriär med en praktikperiod?

Partnerlärosäten

Ämnesgrupperingen Konst och Humaniora samt Humaniora är öppna för alla studenter inom vår fakultet så länge det finns lämpliga kurser vid partnerslärosätet.

Här finns våra samarbeten sorterade per ämnesområde.Om inget annat nämns så erbjuder våra partners motsvarande minst en termins studier (30 hp) inom ämnesområdet.

Kom ihåg att också titta på våra universitetsövergripande samarbeten - många av våra studenter hittar lämpliga kurser här, så gå gärna genom dessa alternativ när du letar efter passande kurser och ett utbytesuniversitet som passar dig. 

Du som student behöver alltid själv undersöka om kurserna är lämpliga inom din utbildning och på rätt nivå för att få dem godkända inom din examen. Ta gärna kontakt med dina lärare om du behöver stöd i val av lärosäten redan när du ska ansöka om utbytesstudier. Din utbildningsplan är också en god guide om du läser ett program. 

Learning Agreement/Studieplan

När du ansökt om utbytesstudier och blivit nominerad till ett av våra partnerlärosäten skriver du ett Learning Agreement/studieplan inför dina kommande studier utomlands. Studieplanen anger vad du planerar att läsa under ditt utbyte och hur du sen kan tillgodoräkna de studierna inom din utbildning hos oss på Linnéuniversitetet.

Studienplanen ska vara klar och inskickad till oss innan du åker på dina utbytesstudier. Ibland kan våra partnerlärosäten vilja ha studieplanen vid ansökan till dem och då behöver studieplanen göras klart innan dess.

Som student vid fakulteten för konst och humaniora får du stöd av oss att skriva din studieplan. Efter att du blivit nominerad får du ett epost av oss med instruktioner.

Har du frågor kring att skriva studieplan och vill veta mer? Du kan alltid höra av dig till oss på studyabroad.fkh@lnu.se.

Kontakt

Cecilia Hartwich Föräldraledig från 4 maj 2018
Kim Carlborg
Ansvarar för fakultetens internationella samarbetsavtal och är kontaktperson för  utbytesstudenters kursval, Learning Agreement och tillgodoräknande inom examen. 


Linda Liedström
Kontaktperson för internationell studentrekrytering och är kontaktperson för studentstipendium för att genomföra examensarbetei ett utvecklingsland, Minor Field Studies.

Piia Posti
Fakultetens representanter i Linnéuniversitetets internationaliseringskommitté