Utbytesstudenter

Internationella möjligheter inom konst och humaniora

Fakulteten för konst och humaniora arbetar aktivt med att se till att undervisningen är så internationell som möjligt. I denna strävan ingår bland annat att studenter och lärare har goda möjligheter att göra delar av sin utbildning eller tjänstgöring vid utländskt lärosäte eller vid annan utländsk institution.

Internationella möjligheter

Du har mycket att vinna på att skaffa internationell erfarenhet under dina studier. Du får möjlighet att utveckla dig akademiskt, få internationell kompetens, knyta kontakter, få vänner för livet, utveckla dina språkkunskaper och växa i mötet med andra kulturer.

Vi arbetar även med internationalisering på hemmaplan och som student vid vår fakultet har du därför stora möjligheter att få träffa lärare, forskare och studenter från andra kulturer och miljöer.

  • Utlandsstudier genom utbytesprogramUnder din utbildning finns stora möjligheter att delta i utbytesstudier under en eller två terminer, som en del av utbildningen. Denna möjlighet finns för både programstudenter och för studenter som läser fristående kurser.

    Allmän information om ansökan för utbytesstudier och vad som krävs hittar du på universitetets gemensamma sida Studera Utomlands. Här finns allt du behöver veta inför, under och efter dina utlandsstudier.

  • Praktik utomlandsOm du läser en utbildning där praktik ingår så finns det möjlighet att förlägga den utomlands. Praktiserar du inom Europa kan du också ansöka om Erasmus praktikstipendium.

  • Självständigt arbete utomlandsDu kan under ditt självständiga arbete göra delar eller hela ditt arbete utomlands så länge det är godkänt av din handledare. Det finns också möjilghet att söka Minor Field Studies, det är ett stipendium du kan söka för att genomföra fältarbete och samla material utomlands inför ditt självständiga arbete.

  • Bli fadder till en inresande utbytes-eller internationell studentSom student vid Linnéuniversitetet kan du söka för att bli fadder till en av våra inresande studenter. Du får genom att vara fadder möjlighet att lära känna en annan kultur, hjälpa en student tillrätta, öva språk och skapa ett internationellt nätverk som kan hjälpa dig i dig i din framtida karriär.

Möjliga utbytesplater
Det finns två typer av samarbeten, universitetsövergripande och ämnesknutna. De samarbeten som är universitetsövergripande har alla studenter vid Linnéuniversitetet lika möjlighet att söka till medan de ämnesknutna är till för dig som student i det ämnet. Du hittar oftast universitetsövergripande samarbeten utanför Europa och ämnesknutna samarbeten inom Europa.

Partnerlärosäten

Nedan finns de samarbeten som vi har inom Fakulteten för konst och humaniora sorterade per ämnesområde. Vi har även samlat några av de universitetsövergripande samarbeten där vi vet att studenter inom våra ämnen ofta hittar lämpliga kurser.

Om inget annat nämns så erbjuder våra partners motsvarande minst en termins studier (30 hp) inom det ämnesområde som beskrivs om inget ändrats sen vi stämde av utbudet. Du som student behöver däremot själv undersöka om kurserna är lämpliga för dig och dina studier. Vi anger även om det går att göra utbyte på grundnivå (kandidat) och/eller på avancerad nivå (master).Ta gärna kontakt med dina lärare om du behöver stöd i val av lärosäten när du ansöker om utbytesstudier.

Vi har flera samarbeten inom ämnesgrupperingen konst och humaniora samt humaniora. Dessa är öppna för alla studenter inom vår fakultet så länge det finns lämpliga kurser vid partnerslärosätet. Så kom ihåg att också gå genom dessa alternativ när du letar efter din utbytesplats.

Konst och humaniora

Konst och humaniora

Här hittar du lärosäten som vi har samarbete med inom ämnesområdena konst och humaniora. Vid dessa lärosäten kan det finnas några eller alla av våra ämnesområden. Så länge du läser ett ämne under konst och humaniora och hittar relevanta kurser har du möjlighet att välja ett av nedan lärosäten i ansökan om utbytesstudier.

Belgien

Saint Louis University, Bryssel
Flertalet kurser inom historia, litteraturvetenskap, språk-och översättning samt kulturstudier.
Nivå: Grundnivå

Irland

Mary Immaculate College, Limmerick
Stor utbud av kurser inom humaniora, exempelvis media-och informationsvetenskap, historia, filosofi, religionsvetenskap, språk, geografi med mera.
Nivå: grundnivå

Lettland

Latvian Academy of Culture, Riga
Ett urval av kurser inom konst och humaniora, möjliga ämnesområden är bland annat litteraturvetenskap, språk, filmvetenskap, musikvetenskap samt media- och kommunikationsvetenskap.
Nivå: Grund-och avancerad nivå

Ungern

ELTE University of Budapest, Budapest
Stort utbud av kurser inom humaniora, exempelvis filmvetenskap, historia, media-och informationsvetenskap, journalistik, filosofi, historia samt biblioteks-och informationsvetenskap.
Nivå: Grund och avancerad nivå

Paris

Université Paris Sorbonne, (Paris IV)
Stort utbud av kurser inom humaniora. Studier vid Paris Sorbonne sker på franska, språknivå B2 krävs.
Nivå: Grundnivå

Rumänien

Universitatea Babes-Bolyai Sapientia, Cluj-Napoca
Studier inom medie-och kommunikationsvetenskap, journalistik, historia, och geografi med flera.
Nivå: Grund-och avancerad nivå samt forskarutbildning

Tjeckien

University of Ostrava, Ostrava
Stort utbud av kurser inom historia, språk, litteraturvetenskap med flera.
Nivå: Grund- och avancerad nivå

Tyskland

Christian-Albrechts-Universität Kiel, Kiel
Har ett urval av kurser som ges på engelska inom humaniora, för de som har språknivå B2 i tyska går det att välja från hela deras kursutbud.
Nivå: Grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning

Humaniora

Humaniora

Här hittar du lärosäten som vi har samarbete med inom humaniora. Vid dessa lärosäten kan det finnas några eller alla av våra ämnesområden. Så länge du läser ett ämne under humaniora och hittar relevanta kurser har du möjlighet att välja ett av nedan lärosäten i ansökan om utbytesstudier.

Irland

University of Limerick, Limerick
Stort utbud av kurser inom humaniora, möjliga ämnesområden är språk, historia, musikvetenskap med mera. Studier inom journalistik och media är inte möjilgt för genom detta samarbete.
Nivå: Grund- och avancerad nivå

Litauen

Vytautas Magnus University, Kaunas
Stort utbud av kurser inom humaniora, bland annat inom språk, historia och litteratur.
Nivå: Grund-och avancerad nivå

Koratien

University of Zadar, Zadar
För tillfället endast personalutbyte.

Polen

Uniwersytet Jagiellonski, Krakow
Ett urval av kurser finns bland annat inom litteratur, kulturstudier, historia och språk.
Nivå: Grund-och avancerad nivå samt forskarutbildning

Uniwersytet Lódzki, Lodz
Ett urval av kurser finns bland annat inom historia, språk, kulturstudier och konsthistoria.
Nivå: Grund- och avancerad nivå

Storbrittanien

University of Wolverhampton, Wolverhampton
Stort utbud av kurser inom humaniora, möjliga ämnesområden är litteratur, kreativt skrivande, religionsvetenskap, filmvetenskap, språk med mera.
Nivå: Grundnivå

University of Greenwich, London
Stort urval av kurser inom humaniora, bland annat litteratur, språk, media, kreativt skrivande och historia.
Nivå: Grund- och avanderad nivå

University of Hertfordshire, Hertfordshire
För tillfället endast personalutbyte.

Spanien

Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real
Ett urval av kurser finns tillgänligt inom humaniora.
Nivå: Grundnivå

Universitat de Barcelona, Barcelona 
Stort utbud av kurser inom humaniora. Studier sker på spanska eller katalanska, språknivå B1 krävs.
Nivå: Grundnivå

Tyskland

University of Bonn, Bonn
Stort utbud av kurser inom humaniora, bland annat historia, arkeologi, litteratur, språk och informations-och kommunikationsvetenskap.
Nivå: Grund- och avancerad nivå

Universität Mannheim, Mannheim
Ett urval av kurser finns inom humaniora, bland annat historia, filosofi, medie-och kommunikationsvetenskap (vårterminen) och språk.
Nivå: Grundnivå

University of Cologne, Cologne
Stort utbud inom humaniora, bland annat inom litteratur och språk.
Nivå: Grund- och avancerad nivå

Arkeologi, biblioteks-och informationsvetenskap, historia och geografi

Här hittar du lärosäten som vi har samarbete med inom historia och arkeologi. Så länge du läser antingen historia eller arkeologi och hittar relevanta kurser har du möjlighet att välja ett av nedan lärosäten i ansökan om utbytesstudier.

Island

University of Iceland, Reykjavík
Studier i arkeolgi, flera inriktningar och kurser tillgängliga.
Nivå: Grund och avancerad nivå

Lettland

Latvijas Universitate, Riga
Studier i historia, flera inriktningar och kurser tillgänliga.
Nivå: Grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning

Polen

Adam Mickiewicz University, Poznan
Studier i arkeologi, ett urval av kurser finns tillgängliga.
Nivå: Grund- och avancerad nivå

Uniwersytet Jagiellonski, Krakow
Studier i historia, ett urval av kurser finns tillgänliga.
Nivå: Grundnivå

Schweiz

Universität Basel, Basel
Studier inom arkeologi, flera inriktningar och kurser tillgängliga.
Nivå: Grundnivå

Slovenien

University of Ljubljana, Ljubljana
Studier i biblioteks-och informationsvetenskap, ett urval av kurser finns tillgänliga.
Nivå: Grund- och avancerad nivå

Storbrittanien

University of Manchester, Manchester
Studier inom arkeologi, flera inriktningar och kurser tillgängliga.
Nivå: Grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning

University of Sheffield, Sheffield
Studier inom arkeologi, flera inriktningar och kurser tillgängliga.
Nivå: Grundnivå

Spanien

Universidad de Santiago de Compostela, Santiago
Studier i historia, undervisnings sker på spanska, språknivå B1 krävs.
Nivå: Grundnivå

Tyskland

Goethe University Frankfurt, Frankfurt
Studier i geografi, ett urval av kurser tillgänliga.
Nivå: Grund-och avancerad nivå

Österrike

Universität Salzburg, Salzburg
Studier i historia, ett urval av kurser finns tillgänglia.
Nivå: Grund-och avancerad nivå

Design

Här hittar du lärosäten som vi har samarbete med inom design. Så länge du läser design och hittar relevanta kurser har du möjlighet att välja ett av nedan lärosäten i ansökan om utbytesstudier.

Belgien

LUCA School of Arts, Bryssel
Flera olika inriktningar inom design, så som inredningsdesign, visuell kommunikation, grafisk design, kommunikationsdesign och produktdesign. Inresande utbytesstudenter läser tillsammans med programstudenter en termin på den valda programinriktningen.
Nivå: Grund-och avancerad nivå

Thomas More University College, Mechelen & Geel
Studier i inredningsdesign, endast möjligt att åka under höstterminen.
Nivå: Grundnivå

Chile

Fundación instituto profesional DUOC UC, Viña Del Mar
Studier i inredningsdesign och grafisk design. Undervisning sker främst på spanska.
Nivå: Grundnivå

Danmark

Danmarks Designskole, Köpenhamn
Flera olika inrikningar inom design, platser vid KADK är begränsade och som student är du inte garanterad en plats även om du blivit nominerad. Skulle din nominering bli nekad erbjuds du en alternativ studieplan om det finns en tillgänlig.
Nivå: Grund- och avancerad nivå

Finland

HAMK University of Applied Sciences, Hämeenlinna
Studier inom design, fokus på mode, sko och glas och keramik.
Nivå: Grundnivå

Frankrike

Higher School of Art and Design Saint-Etienne & Cité du Design, Saint-Étienne
Flera inriktningar inom design, undervisningsspråket är franska, språknivå minimum B1.
Nivå: Grund- och avancerad nivå

Hong Kong, P.R China

Hong Kong Design Institute
För tillfället endast personalutbyte

Indien

Srishti School of Art, Design and Technology, Bengaluru
Flera olika inriktningar inom design.
Nivå: Grund-och avancerad nivå

Italien

Politecnico di Milano, Milano
Studier i design, ett urval av kurser finns tillgänliga.
Nivå: Grundnivå

Istituto Europeo Di Design, Flera campus
Studier i design, kurser inom grafisk design, inredningsdesign och smyckesdesign.
Nivå: Grundnivå-och avancerad nivå

Sapienza Università di Roma, Rom
Studier i design, ett urval av kurser finns tillgänliga inom produktdesign på avancerad nivå.
Nivå: Grund-och avancerad nivå samt forskarutbildning

Kina

Tongji University, Shanghai
För tillfället endast personalutbyte

Lettland

Art Academy of Latvia, Riga
Flera olika inriktningar inom design, undervisningsspråket i klassrummet är lettiska men utbytesstudenter vägleds med engelska.
Nivå: Grundnivå

Nya Zeeland

Unitec Institute of Technology, Auckland
Flera inriktningar inom design
Nivå: Grundnivå

Storbritannien

Nottingham Trent University, Nottingham
Flera inriktningar inom design, utbytesstudenter läser tillsammans med programstudenter.
Nivå: Grundnivå

University for the Creative Arts, Flera campus
Flera inriktningar inom design
Nivå: Grundnivå

Tyskland

Fachhochschule Dortmund, Flera campus
Flera inriktningar inom design, undervisningsspråket är tyska, språknivå B2.
Nivå: Grundnivå

Fachhochschule Aachen, Aachen
Flera inriktningar inom design, undervisningsspråket är tyska, språknivå B2.
Nivå: Grund- och avancerad nivå

Fachhochschule Düsseldorf, Düsseldorf
Flera inriktningar inom design, undervisningsspråket är tyska, språknivå B2.
Nivå: Grund-och avancerad nivå

Hochschule Wismar, Wismar
Flera inriktningar inom design, undervisningsspråket är tyska, språknivå B2.
Nivå: Grundnivå

USA

ArtCenter College of Design, Pasadena
ArtCenter har fokus på hållbra utvecklingo och kurser inom grafisk design, produktdesign, miljö/omgivningsdesign, underhållnings/kostruktionsdesign. På avancerad nivå finns kurser inom miljö/omgivningsdesign och grafisk design.
Nivå: Grund-och avancerad nivå.

Pratt Institute, New York
Flera inriktningar inom design.
Nivå: Grundnivå

Medie-och kommunikationsvetenskap, mediaproduktion samt journalistik

Här hittar du lärosäten som vi har samarbete med inom medie-och kommunikationsvetenskap, mediaproduktion samt journalistik. Så länge du läser ett av dessa ämnen och hittar relevanta kurser har du möjlighet att välja ett av nedan lärosäten i ansökan om utbytesstudier.

Frankrike

Université Paul Sabatier Toulouse III, Toulouse
Studier i journalistik, undervisningsspråket är franska med rekommenderas språknivå B2.

Kenya

The United States International University, Nairobi
Studier i medie-och kommunikationsvetenskap samt journalistik.
Nivå: Grundnivå

Maseno University, Kisumi
För tillfället endast personalutbyte

Kroatien

University of Dubrovnik, Dubrovnik
Studier inom journalistik och medie-och kommunikationsvetenskap med ett bra urval av kurser.
Nivå: Grund-och avancerad nivå

Lettland

Vidzemes AugstskolaValmiera
Ett urval av kurser inom journalistik med fokus på PR.
Nivå: Grundnivå

Rigas Stradina University, Riga
Ett urval av kurser inom medie-och kommunikationsvetenskap samt journalistik.
Nivå: Grundnivå

Makadonien

South East Europe University, Tetovo
För tillfället endast personalutbyte

Nederländerna

Hogeschool Inholland, Diemen
Ett urval av kurser inom medie-och kommunikationsvetenskap, journalistik och mediaproduktion.
Nivå: Grundnivå

Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle
Ett bra urval av kurser inom journalistik och mediaproduktion.
Nivå: Grundnivå 

Spanien

Universidad CEU San Pablo, Madrid
Studier i journalistik och mediaproduktion med ett urval av kurser.
Nivå: Grund-och avancerad nivå

Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona
Studier i journalistik samt medie-och kommunikationsvetenskap med ett urval av kurser tillgänliga.
Nivå: Grundnivå

Universidad de Cardinal Herrera (CEU), Flera campus
Studier inom journalistik och medie-och kommunikationsvetenskap med ett urval av kurser tillgänliga.
Nivå: Grund-och avancerad nivå

Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona
Studier i journalistik, undervisning sker på spanska språknivå B2 krävs.

Nivå: Grundnivå
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
Studier i journalistik och medie-och kommunikationsvetenskap med ett bra urval av inriktningar.
Nivå: Grundnivå

Storbrittanien

University for the Creative Arts, Farnham
Studie i journalistik. Studenter läser tillsammans med programstudenter i vald inriktning.
Nivå: Grundnivå

University of South Wales, Pontypridd
Studier i journalistik och medie-och kommunikationsvetenskap. Studenter läser tillsammans med programstudenter i vald inriktning.
Nivå: Grundnivå

Tjeckien

Metropolitan University Prague, Prag
Studier i medie-och kommunikationsvetenskap med ett urval av kurser.
Nivå: Grundnivå

Tyskland

Leuphana Universität Luneburg, Lüneburg
Studier inom medie-och kommunikationsvetenskap, ett stort urval av kurser inom digital media.
Nivå: Grundnivå

Musikproduktion och musikvetenskap

Här hittar du lärosäten som vi har samarbete med inom musikproduktion och musikvetenskap. Så länge du läser ett av dessa ämnen och hittar relevanta kurser har du möjlighet att välja ett av nedan lärosäten i ansökan om utbytesstudier.

Belgien

Hogeschool Gent, Gent
Studier i musik med ett urval av kurser tillgänliga.
Nivå: Grund- och avancerad nivå

PXL University College, Hasselt
Studier i musik och musikproduktion, undervisningsspråket i klassrummet är holländska med handledning av lärare på engelska.
Nivå: Grund-och avancerad nivå

Tjeckien

Palacký University Olomouc, Olomouc
Studier i musikvetenskap, begränsat utbud av kurser tillgänliga.
Nivå: Grund-och avancerad nivå samt forskarutbildning

Tyskland

Berlin University of the Arts, Berlin
För tillfället endast personalutbyte.

University of Greifswald, Greifswald
Studier i musik och musikvetenskap, ett urval av kurser finns tillgängliga.
Nivå: Grundnivå

Lärarutbildning

Här hittar du lärosäten som vi har samarbete med inom lärarutbildningen. Så länge du läser på lärarutbildnignen och hittar relevanta kurser har du möjlighet att välja ett av nedan lärosäten i ansökan om utbytesstudier. Är du ämneslärare och ska läsa dina ämnesstudier utomlands går det också utmärkt att titta på våra samarbetspartners inom det ämnet eller den ämnesgruppen.

Frankrike

Université de Caen, Caen
Studier inom lärarutbildning, de erbjuder också praktikmöjligheter. Undervisning sker på franska, språknivå B2 rekommenderas. Kurser på avancerad nivå inom kulturpedagogik erbjuds också.
Nivå: Grund- och avancerad nivå

Norge

Högskolen i Söröst, Notodden
Studier inom lärarutbildningen, ett stort urval av kurser tillgänliga.
Nivå: Grund-och avancerad nivå

Schweiz

Pädagogische Hochschule Thurgau, Kreuzlingen
Studier inom lärarutbildning, de erbjuder också praktikmöjligheter vid partnerskolor. Ger terminskurser i engelska för grundskolans årskurser F-3 eller 4-6 som kan tillgodoräknas inom lärarprogrammet vid Lnu.
Nivå: Grund-och avancerad nivå

Storbritannien

Bath Spa University, Bath
Språkstudier med fokus på litteraturvetenskap samt ett urval av kurser inom deras lärarutbildning.
Nivå: Grundnivå

Tjeckien

University of Ostrava, Ostrava
Studier inom lärarutbildning, flera olika kurser och inriktningar tillgänliga.
Nivå: Grund-och avancerad nivå

Tyskland

Pädagogische Hochschule Heidelberg, Heidelberg
Studier inom lärarutbildning, de erbjuder också praktikmöjligheter. Undervisning sker på tyska, språknivå B1 krävs.
Nivå: Grundnivå

Möjliga partners bland universitetsövergripande samarbeten för studenter inom lärarutbildningen

Kanada

Brock University, Ontario
Grund- och ämneslärarstudenter finner normalt sett många relevanta kurser.
Nivå: Grundnivå

Hong Kong (P.R.C)

The Education University of Hong Kong, Hong Kong
Stort urval av kurser för studenter inom lärarutbildningen, goda möjilgheter till praktik.
Nivå: Grundnivå

USA

San Francisco State University, San Francisco
Lärosätet erbjuder många bra kurser inom engelsk språk- och litteraturvetenskap.
Grund- och ämneslärarstudenter finner normalt sett många relevanta kurser.
Nivå: Grundnivå

University of Central Missouri, Warrensburg
Lärosätet erbjuder många bra kurser inom engelsk litteraturvetenskap.
Grund- och ämneslärarstudenter finner normalt sett många relevanta kurser.
Nivå: Grundnivå

University of Minnesota, Duluth
Lärosätet erbjuder många bra kurser inom engelsk språk- och litteraturvetenskap.
Grund- och ämneslärarstudenter finner normalt sett många relevanta kurser.
Nivå: Grundnivå

The University of North Carolina, Greensboro
Lärosätet erbjuder många bra kurser inom engelsk litteraturvetenskap.
Ämneslärarstudenter finner normalt sett många relevanta kurser.
Nivå: Grund-och avancerad nivå

Språk och litteraturvetenskap

Här hittar du lärosäten som vi har samarbete med inom språk. Så länge du läser inom språk och hittar relevanta kurser har du möjlighet att välja ett av nedan lärosäten i ansökan om utbytesstudier. Vissa av lärosätena kräver att du har en viss språknivå innan du påbörjar dina studier. Se gärna respektive partneruniversitets hemsida.

Titta också gärna vidare på utbytesplatser bland våra universitetsövergripande partners, detta är speciellt intressant för studenter som läser japanska, kinesiska och andra utomeuropeiska språk.

Belgien

Université de Mons, Mons
Språkstudier, bra möjilghet att studera franska med fokus på översättning. Även ett stort urval av språkstudier med fokus på lärarutbildning.
Nivå: Grund- och avancerad nivå

Université de Liège, Liège
Språkstudier, bra möjilghet att läsa franska med fokus på översättning.
Nivå: Grund- och avancerad nivå

Bulgarien

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Sofia
Språkstudier, stort utbud av kurser inom olika språk.
Nivå: Grundnivå

Rusenski Universitet Angel Kunchev, Ruse
Språkstudier, möjlighet att läsa flera olika språk. Ofta finns bra språkstudier för studenter inom lärarutbildningen.
Nivå: Grund-och avancerad nivå

Chile

Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso, Valparaíso
För tillfället endast personalutbyte.

Finland

University of Tampere, Tammerfors
Språkstudier, erbjuder studier i flera olika språk.
Nivå: Grundnivå

Frankrike

Université Charles de Gaulle Lille 3
Studier i franska, undervisningsspråket är franska där språknivå B2 krävs.
Nivå: Grund-och avancerad nivå samt forskarutbildning

Université de Strasbourg, Strasbourg
Studier i franska, undervisningsspråket är franska där språknivå B1 krävs.
Nivå: Grundnivå

Université Toulouse - Jean Jaurès, Toulouse
Studier i franska, undervisningsspråket är franska där språknivå B1 krävs.
Nivå: Grund-och avancerad nivå

Lettland

Latvijas Universitate, Riga
Fortsättningskurser inom flera olika språk finns tillgängliga.
Nivå: Grund- och avancerad nivå

Nederländerna

Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
För tillfället endast personalutbyte.

Polen

Uniwersytet Jagiellonski, Krakow
Språkstudier, erbjuder studier inom flera olika språk.
Nivå: Grundnivå

Rumänien

University of Bucharest, Bukarest
Språkstudier med ett urval av olika språk.
Nivå: Grundnivå

Sapientia Hungarian University of Transylvania, Cluj Napoca
För tillfället endast personalutbyte

Spanien

Universidad de Cantabria, Santander
Språkstudier med fokus på spanska, finns även möjlighet att läsa kultur-och historiakurser på spanska.
Nivå: Grund- och avancerad nivå

Universidad de Vigo
Språkstudier med ett urval av olika språk.
Nivå: Grundnivå

Storbritannien

Bath Spa University, Bath
Språkstudier och studier inom litteraturvetenskap.
Nivå: Grundnivå

Turkiet

Hacettepe University, Ankara
Studier med fokus på litteraturvetenskap, endast för studenter på avancerad nivå eller inom forskarutbildningen.
Nivå: Avancerad nivå och forskarutbildning

Tyskland

University of Duisburg-Essen, Flera campus
Språkstudier med ett stort urval av olika språk.
Nivå: Grundnivå

Albert Ludwigs University of Freiburg, Freiburg
Spåkstudier i tyska, möjlighet att läsa ett urval av andra kurser på tyska språket. Språknivå B2 krävs.
Nivå: Grundnivå

University of Göttingen, Göttingen
Spåkstudier och studier i litteraturvetenskap, ett stort utbud av kurser tillgängliga med olika inriktningar.
Nivå: Grundnivå

University of Bremen, Bremen
Spåkstudier, ett stort urval av olika kurser tillgängliga.
Nivå: Grundnivå

University of Greifswald, Greifswald
Språkstudier, ett urval av kurser finns tillgängliga.
Nivå: Grundnivå

Hochschule Ruhr West, Flera campus
För tillfället endast personalutbyte.

University of Bamberg, Bamberg
För tillfället endast personalutbyte.

University of Münster
Spåkstudier i tyska, möjlighet att läsa ett urval av andra kurser på tyska språket. Språknivå B2 krävs.
Nivå: Grund och avancerad nivå

Österrike

Fachhochschule Kärnten
För tillfället endast personalutbyte.

Leopold Franzens Universität Innsbruck, Innsbruck
För tillfället endast personalutbyte

Universitetsövergripande samarbeten

Ett universitetsövergripande samarbete ligger inte ämnesknutet och innebär att alla studenter vid Linnéuniversitetet kan söka till dem på lika villkor. Det du själv behöver ta reda på är om universitetet du är intresserad av erbjuder relevanta kurser för dina studier.

Nedan följer ett urval av våra universitetsövergripande samarbeten som kan vara relevanta för studenter inom ämnesområdena konst och humaniora. Vilka lärosäten som finns med i ansökan för utbytesstudier kan variera från år till år.

Australia

Deakin University
Murdoch University
University of Tasmania
La Trobe University

Brazil

Universidade Estadual de Campinas

Canada

Nipissing University
University of Northern British Columbia
UNBC Wilfrid Laurier University
Brock University

Chile

Pontificia Universidad CatÓlica de Chile

China

Wuhan University of Technology
Hong Kong Baptist University

Ecuador

Universidad Casa Grande

Hong Kong, P.R China

The Education University of Hong Kong

Japan

Waseda University
International Christian University
Kansai Gaidai 
University
Osaka Gakuin University
Osaka Kyoiku University
Ryukoku University
Tokyo International University
Chuo University
Fukuoka University of Education
Ibaraki Christian University
Kwansei Gakuin University
Momoyama Gakuin University (St. Andrew's University)
Ritsumeikan University
Ritsumeikan Asia Pacific University
Kansai University
Akita International University

Kenya

The United States International University

Mexico

Tecnológico de Monterrey
Universidad Iberoamericana

Peru

Universidad San Ignacio De Loyola
Universidad de Lima

South Africa

North-West University
University of Stellenbosch

South Korea

Chung-Ang University
Ajou University
Keimyung University
Korea University
Sungkyunkwan University
Yonsei University
Ewha Womans University
Hanyang University

Taiwan R.O.C.

National Sun Yat-sen University 
National Chengchi University

Thailand

Bangkok University
International College Chiang Mai 

USA

Bemidji State
University Central Connecticut State University
University of Central Missouri
Western Michigan University
Clemson University
Hawai'i Pacific University
Kansas State University
San Francisco State University
South Dakota State University
University of Scranton
East Carolina University
Western Oregon University
Louisiana State University
University of Minnesota Duluth
University of North Carolina at Pembroke
University of North Carolina at Greensboro
Saint Louis University
Gardner - Webb University
Eastern Illinois University
George Mason University
Northern Michigan University
Georgia College and State University
North Central College
Otterbein University
Gustavus Adolphus College
Arizona State University
University of Wisconsin-Eau Claire
University of Wyoming
University of Wisconsin-La Crosse
Bethany College
Cedar Crest College
Armstrong Atlantic State University
University of Missouri
Bowling Green State University

 

Studieplan

När du ansökt om utbytesstudier och blivit nominerad till ett av våra partnerlärosäten skriver du en studieplan (learning agreement) inför dina kommande studier utomlands. Studieplanen anger vad du planerar att läsa under ditt utbyte och hur du sen kan tillgodoräkna de studierna inom din utbildning hos oss på Linnéuniversitetet och fakulteten för konst och humaniora.

Studienplanen ska vara klar och inskickad till oss innan du åker på dina utbytesstudier. Ibland kan våra partnerlärosäten vilja ha studieplanen vid ansökan till dem och då behöver studieplanen göras klart innan dess.

Som student vid fakulteten för konst och humaniora får du stöd av oss att skriva din studieplan. Efter att du blivit nominerad får du ett epost av oss med instruktioner.

Har du frågor kring att skriva studieplan och vill veta mer? Du kan alltid höra av dig till oss på studyabroad.fkh@lnu.se.

Kontakt

Cecilia Hartwich
Hanterar fakultetens internationella samarbetsavtal samt studieplaner för utresande utbytesstudenter

Linda Liedström
Hanterar internationell studentrekrytering

Jukka Turku
Fakultetens representant i Linnéuniversitetets internationaliseringskommitté