Utbytesstudenter

Internationella möjligheter inom konst och humaniora

Fakulteten för konst och humaniora arbetar aktivt med att se till att undervisningen är så internationell som möjligt. Vi ser internationalisering som en naturlig och integrerad del av vår verksamhet. Som student, lärare och forskare vid fakulteten ser vi det som naturligt att du aktivt söker internationella, interkulturella perspektiv och internationella möjligheter.

Du som studerar vid Fakulteten för konst och humaniora har stora möjligheter till internationell erfarenhet som en del av din utbildning. Genom att utnyttja en av våra internationella möjligheter får du tillfälle att uppleva en annan kultur och studiemiljö samt växa i den erfarenheten. Vi arbetar aktivt med hållbar internationalisering och med att integrera internationella perspektiv i alla våra utbildningar. Som student vid vår fakultet träffar du studenter, lärare och forskare från andra kulturer och miljöer.

Gata i Japan
Mediestudent

Funderar du på att åka på utbytesstudier eller praktisera utomlands?

Vi har samlat information om vilka internationella möjligheter som finns inom respektive program, vad som gäller för dig som vill göra en internationell möjlighet efter ett program samt för dig som läser fristående kurser på fakulteten. På dessa sidor hittar du även tips på lärosäten dit tidigare studenter åkt på utbytesstudier.

Internationella möjligheter inom program på grundnivå

Internationella möjligheter inom program på avancerad nivå

Hur du bäst hittar bland våra samarbetspartners i ansökan till utbytesstudier

Alla samarbeten vi har vid Linnéuniversitetet hanteras antingen som universitetsövergripande samarbeten eller som samarbeten som tillhör en specifik fakultet.

Internationella samarbeten inom fakulteten (Faculty of Arts and Humanities)

Dessa samarbeten är i första hand till studenter som läser vid vår fakultet eller som ska läsa något av våra ämnen under sina utbytesstudier. Läser du något av våra ämnen under dina utbytesstudier skriver du även ditt learning agreement hos oss.

Ämnesgrupperingen Arts and Humanities samt Humanities är öppna för alla studenter inom vår fakultet så länge det finns lämpliga kurser vid partnerlärosätet. Vid övriga samarbetsområden som exempelvis Languages eller Arts (Design) kan du läsa kurser inom dessa ämnena under utbytesstudier. Om inget annat nämns i kommentaren på samarbetet så erbjuder våra partners motsvarande minst en termins studier (30 hp) inom ämnesområdet, se kommentaren på varje samarbete för mer information.

Internationella universitetsövergripande samarbeten (University wide)

Dessa samarbeten är till för alla studenter vid Linnéuniversitetet, det finns lämpliga kurser för studenter inom konst och humaniora hos flertalet av dessa partners.

Du behöver själv hitta lärosäten som erbjuder kurser du kan läsa under utbytesstudierna

Det är du själv som ska undersöka om det finns lämpliga kurser på rätt nivå hos våra samarbetspartners när du söker till utbytesstudier. Detta gör du lämpligast genom att ta reda på vilka kurser som erbjuds inresande utbytesstudenter på partnerns hemsida. Kurser ändras från varje termin så var noga med att kontrollera att det ämne du vill eller behöver läsa finns tillgängligt innan du söker. Ta gärna kontakt med din programansvariga, ansvarig i ditt ämne eller vår internationella samordnare för att få stöd och hjälp i processen.

Grönt resande

På fakulteten för konst och humaniora uppmanar vi alla studenter som har möjlighet att resa hållbart till och från sin destination. Bästa sättet att resa grönt är att välja tåg i så lång utsträckning som möjligt.

Ecopassenger
Du kan själv se potentiell miljöpåverkan genom att använda det vetenskapliga verktyget Ecopassenger för att jämföra energiförbrukning, koldioxidutsläpp och annan miljöpåverkan mellan resor med flyg, tåg och bil. Du får även förslag på avgångar.

Hitta rätt rutt med tåg
Att boka en utlandsresa med tåg kan vara lite krångligt första gången. Klimatsmart semester är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet, Chalmers och Göteborgs stad. De har bland annat samlat länkar som hjälper dig att göra din bokning. Ett annat tips är att googla "boka tåg utomlands".

Erasmus by train
Det finns också ett student-initativ för att stötta grönt resande inom Europa och de arbetar för att tågbiljetter vid utbytesstudier inom Erasmus+ ska tillhandahållas utan extra kostnad till alla studenter som önskar resa hållbart.

Extra bidrag för grönt resande med Erasmus+

Åker du inom Erasmus+ så har du också möjlighet att få ett extra bidrag på om du väljer att resa till eller från din destination med tåg, buss eller samåka med bil. Minst halva sträckan måste vara med något/några av dessa färdmedel. Om du väljer att resa grönt får du även stipendium för en resdag. Väljer du att resa grönt i båda riktningarna får du stipendium för två resdagar. Dessa dagar läggs till din totala studieperiod. Mer information om detta kan du få av vårt international office som hanterar Erasmus+ stipendiet.

Tåg vid tågstation
Student vid karta

Vem kan jag prata med?

För att ge dig det bästa stödet inför utbytesstudier så är flera delar av universitetet involverade.

Fakulteten för konst och humaniora

På fakulteten ansvarar vi för de partnerlärosäten som är skriva inom något av de ämnen som vi har vid fakulteten och därför har vi också en bra insyn i vad man kan läsa hos de olika partnerlärosätena.

Här finns internationell samordnare som också har hand om alla samarbeten inom fakulteten, det är även den internationella samordnaren vid fakulteten som stöttar dig med learning agreement inför utbytesstudierna och tillgodoräknande efter dina utbytesstudier.

På fakulteten återfinns också alla programansvariga, ämneskunniga och examinatorer och beroende på vad du behöver eller vill läsa under utbytesstudierna så är det någon av alla dessa som är med och godkänner dina kursval inför utbytesstudier.

Är du nyfiken och vill veta mer om just dina internationella möjligheter är det bra att kontakta vår internationella samordnare som ett första steg: mobility.fkh@lnu.se 

International Office

International Office på Linnéuniversitetet ansvarar bland annat för ansökan till utbytesstudier, nominering till alla våra partnerlärosäten, stipendieprogrammen samt stöd inför och under utbytesstudierna. De kan svara på alla generella frågor om utbytesstudier, berätta hur ansökan till utbytesstudier fungerar, vilka typer av utbytesplatser det finns samt vilka stipendium som finns tillgängliga. De har också en student lounge som är öppen flera dagar i veckan där det går bra att titta förbi och ställa frågor. Du hittar information om öppettider och kontaktuppgifter på länken nedan.

Studenter berättar om vad de fick ut av sina utbytesstudier