Gata till Kansai Gaidai Univeristy

Internationella möjligheter inom programmet för Journalistik och medieproduktion

Du på programmet för Journalistik och medieproduktion kan åka på utbytesstudier en termin inom programmet. Utöver detta finns det även andra internationella möjligheter du kan ta tillvara på under dina studier.

Vad får jag ut av utbytesstudier?

 • Du får en stor möjlighet att utveckla dig akademiskt och få nya perspektiv på dina studier.
 • Du får också andra insikter och erfarenheter som du kan ha nytta av i framtiden både i din framtida karriär och privat.
 • Du får stöd genom hela processen och med alla praktiska detaljer.
 • Högskolepoängen räknas in i din svenska examen.
 • Du behöver inte betala terminsavgift till det utländska universitetet.
 • Beroende på vilket land du väljer att åka till så kan du få extra pengar i form av bidrag eller stipendium, utöver CSN.

Världen är öppen

När kan jag åka på utbytesstudier?
Termin 3 eller 6

Vad behöver jag läsa under utbytesstudierna?
Du behöver läsa journalistik och medieproduktion under utbytesstudier och det är programansvarig som är med och godkänner vilka kurser du kan läsa.

När behöver jag ansöka?
Det är en lång process att ansöka till utbytesstudier så du behöver vara ute i god tid. Ansökan till utbytesstudier hålls under höstterminen läsåret innan du i så fall åker på utbytesstudier. Ansökan öppnar vanligtvis i mitten av höstterminen.

Vad tillgodoräknas efter utbytesstudierna inom programmet?
Vi tillgodoräknar "Utbytesstudier, Journalistik och medieproduktion, 30 hp" och därefter anges också de kurser som du har läst under utbytesstudierna.

Att du inom programmet kan åka på utbytesstudier angiven termin och vad du behöver läsa under utbytesstudierna regleras i din utbildningsplan. Sök upp din utbildningsplan i sökfunktionen för kurs-och utbildningsplaner för att bekräfta att angiven termin och vad du behöver läsa under utbytesstudierna stämmer innan du ansöker om utbytesstudier.

Vart kan man åka?

Vid Linnéuniversitetet finns det många lärosäten i världen dit du kan åka på utbytesstudier, vi har samarbetspartners i båda Asien, Afrika, Europa, Nordamerika och Sydamerika. Nedan finns några av de lärosäten där studenter på programmet har varit på utbytesstudier tidigare eller där vi vet att du kan hitta kurser som ges på engelska inom olika ämnen. Det går bra att titta på nedan lärosäten eller några av de flera hundra andra som vi har samarbeten med.

 • Konsortiet ISEP (flera olika länder)
 • Wilfrid Laurier University, Canada
 • Windesheim University of Applied Sciences, Netherlands
 • University for the Creative Arts, Great Britain
 • University of South Wales, Great Britain
 • The United States International University, Kenya
 • Universitat Pompeu Fabra, Spanien
 • Universitat Autònoma de Barcelona, Spanien
 • Universidad CEU San Pablo, Spanien
 • Sungkyunkwan University, South Korea
 • University of Minnesota Duluth, USA
 • North Central College, USA
 • San Francisco State Univeristy, USA

Det finns avsiktligt inga länkar med ovan då det bästa dig är att titta på informationen som finns i vår platslista för att försäkra dig om att lärosätet finns med i ansökan den perioden du planerar dina utbytesstudier.

Det är också du som behöver bekräfta att de lärosäten eller lärosäte du är intresserad av fungerar med din utbildning genom att titta genom vilka kurser som finns tillgängliga för utbytesstudenter på lärosätets hemsida. Om du hittar många kurser som fungerar med din utbildningsplan är det bra, du kan också stämma av med din programansvariga eller ämneskunnig innan du ansöker till utbytesstudier.

Vad tycker tidigare studenter som varit på utbytesstudier?

I den senaste utvärderingen vi gjort av utbytesstudier vid Fakulteten för konst och humaniora anger 100% av alla utresande studenterna att de är nöjda med sina utbytesstudier.

Några citat från konst och humaniora studenter som varit på utbytesstudier när de fått frågan; Vad vill du berätta för andra som ska iväg på utbytesstudier?

"Även om det är mycket pappersarbete etc. innan man kommer iväg är det verkligen värt det. Prata med så många människor som möjligt."

"Även om det är tufft så är det inte något som jag på något sätt ångrar. Att få ta del av en annan kultur, ett annat språk och ett helt annorlunda universitet är en riktigt bra erfarenhet. Se till att upptäcka staden ni bor i och andra ställen. Det är verkligen inte bara studier, och det är så kul att upptäcka nya ställen.Tiden går fortare än man tror, så ta vara på den."

"Att det är bland det roligaste jag gjort i mitt liv. Madrid är en stad utöver det vanliga och det finns allt, med betoning på allt (förutom strand). Tveka inte, åk!"

Hur tar jag nästa steg?

Information om processen för utbytesstudier, hur det fungerar med olika utbytesplatser, platslista och när ansökan ligger öppen finns på studentsidorna under internationella möjligheter och utbytesstudier. Läs noga genom informationen som finns tillgänglig där.

Vad kan man göra utöver utbytesstudier?

Buddyprogrammet

Som student vid Linnéuniversitet kan du skriva upp dig på Linnékårens buddy-program. Där matchas du med en inkommande internationell student och har då möjlighet att skaffa ett internationellt nätverk utan att lämna campus. Tanken är att du då blir en hjälp för den inkommande studenten och få hen att känna sig välkommen till Linnéuniversitetet och Sverige.

Information från Linnékåren om buddyprogrammet

Buddy-programmet handlar om att ge en internationell student en bra start. Ta en fika och förklara vad som är typiskt svenskt. Följ med till mataffären och köp mjölk (istället för fil!) Som buddy får du nya vänner, öva din engelska (eller andra språk) som kanske inspirerar dig till att själv åka på utbyte eller jobba utomlands.

Praktik utomlands

Under programmet läser du praktik på 15 hp, denna praktik går utmärkt att förlägga utomlands. Du kan också söka Eramsus+ stipendium för praktiken så länge praktiken är minst 2 månader på plats och praktikplatsen finns inom EU. Du behöver själv hitta praktikplats så om du önskar praktisera utomlands är det en bra idé att börja leta efter en praktikplats tidigt. Om du väljer att åka på utbytesstudier en termin är det en bra idé att leta praktikplats under dina utbytesstudier, då kan du besöka företag och organisationer i det land du studerar.

Fältarbete utomlands

Förutom utbytesstudier finns det även andra internationella möjligheter. När du skriver ditt självständiga arbete finns det möjlighet att under 8-10 veckor samla in material till ditt arbete utomlands, detta brukar kallas för fältarbete. Beroende på plats och omständigheter för just ditt fältarbete så kan det finnas stipendium att söka för fältarbete utomlands.

Praktik efter programmet

I samband med att du avslutar din utbildning kan du ansöka om att få finansierad praktik inom EU genom Erasmus+ praktik stipendiet. Det är då viktigt att du inte tagit ut din examen eftersom praktiken då kommer finnas med som ett tillägg till din examen. Du behöver själv hitta din praktikplats och beroende på om du använt Erasmus+ medel tidigare eller ej så kan du få finansiering upp till 12 månader. Du söker om praktikstipendiet sista terminen på ditt program.

Vem kan jag prata med?

Har du frågor är du mer än välkommen att kontakta internationell samordnare vid fakulteten för konst och humaniora på mobility.fkh@lnu.se för att boka in ett möte.

Eller så kan du vända dig till vårt international office på outexchange@lnu.se för mer generella frågor kring utbytesstudier, de har också en student lounge öppen flera dagar i veckan, information om tiderna finns på sidan för internationella möjligheter som ligger länkad ovan på sidan.