Musiklärare studenter

Läs till musiklärare eller musikproducent!

Vid Linnéuniversitetet erbjuder vi program på musikhögskolenivå där du kan utbilda dig till musikproducent, låtskrivare och musiklärare. Vi har också ett tvåårigt program för musik- och ljuddesign samt ett stort antal fristående kurser inom musik som konstnärligt ämne, musikpedagogik och musikvetenskap.

Musikhögskoleutbildningar i universitetsmiljö

Film om musiklärarutbildningen

Musiken på Linnéuniversitetet vill hjälpa dig att utveckla din musikalitet, din originalitet och kreativitet men också din förmåga till kritiskt tänkande och lyssnande. Vi erbjuder en mångfacetterad och kreativ musikalisk miljö där olika perspektiv på musik samverkar i kursen.

Musikämnet på Linnéuniversitetet rör sig inom områdena Musik, Musikdidaktik/pedagogik, Musikteknik och Musikvetenskap.

Film om musikproduktionsprogrammet

 

Musik

Du uttrycker dig musikaliskt genom att sjunga och spela men också genom att skriva egna låtar, arrangera musik eller leda ensembler. Hos oss lär du dig att både spela och skriva och leda musik. Genom att utveckla spelskickligheten, gehöret samtidigt med den musikteoretiska förståelsen breddar du din kreativa plattform. Blir en bättre musiker helt enkelt.
Med tekniska verktyg kan du fördjupa ditt musikaliska kunnande. Du får praktiskt pröva dina kunskaper i våra studior, laborationssalar och med den senaste tekniken. Det kan handla om inspelning, kommunikation eller färdighetsträning. Att lära sig och förstå tekniken stimulerar det egna kreativa skapandet.

Bli musiklärare

När du studerar till ämneslärare i musik utvecklar du dina egna musikaliska färdigheter inom bland annat sång, instrumentspel, ensembleledning, musikteori, arrangemang och musikproduktion. I denna musikhögskoleutbildning kombineras modern teknik, beprövade metoder och forskningsbaserat kunnande. Som ämneslärare med inriktning mot gymnasium får du behörighet och kompetens att undervisa som musiklärare i såväl grundskola som gymnasium.

Ett- eller tvåämneslärare

I ämneslärarutbildningen läser du 120 hp i musik och ytterligare 90 hp i fördjupningsstudier inom områden såsom ensemble, gitarr, bas, trummor, piano, sång, musikteori, musikproduktion och ensembleledning. Du kan också välja att studera musik i kombination med ett annat gymnasieämne.

Musikdidaktik/musikpedagogik

För dig som skapar och förmedlar musik i skolan eller i andra lärande sammanhang ger vi kurser i Musikdidaktik/Musikpedagogik. Du får hjälp att utveckla din lust och förmåga att använda din röst, din kropp och ditt musikinstrument. Vidare får du kunskap om musikens och musikkulturers betydelse i samhället, allt med tonvikt på barns och ungdomars utveckling.

Musikvetenskap

Musikvetenskapen lär dig om musikstilar och musikliv idag och i ett historiskt perspektiv. Vi tar upp frågor som: Vilken betydelse har musik för ungdomars identitetsskapande? Finns det någon nationell musik? Hur har operan utvecklats genom århundradena? Vi kombinerar teoretiska studier med analyser av den klingande musiken och diskuterar frågor som rör uppförandeförhållanden och tolkning.