Designprogrammet - Inriktning produktdesign 180 hp

Din kopp har fått sin design, precis som bussen eller mjölkförpackningen. Som produktdesigner är du intresserad av andra människor. Designprogrammet med inriktning produktdesign sätter fokus på människans behov, upplevelser och sinnen.

För att designa produkter för andra behöver du först förstå dig själv. Du behöver också träna upp din inlevelseförmåga och förmågan att se ett problem ur olika perspektiv. Allt detta lär du dig på Designprogrammet med inriktning produktdesign. Utbildningen ger dig en gedigen grund inom design som kan vara ett startskott för ett framtida arbete som produktdesigner. Utbildningen är uppbyggd efter teman som alla avslutas med ett eget valt projektarbete. Omsorgen om formen går som en röd tråd genom programmet. Vi jobbar efter en metod med ett stort fokus på din egen personliga och kreativa utveckling. Genom hela utbildningen formulerar och genomför du din egen fördjupning med stöd av en handledare. Designprogrammet med inriktning produktdesign finns i Pukeberg, utanför Kalmar, mitt i Glasriket. Här finns en närhet till tillverkande företag som du inte hittar någon annanstans. Genom hela utbildningen samarbetar du med företag i regionen för materialkunskap, verkliga projektarbeten och studiebesök. Studiemiljön i Pukeberg är personlig och med ständig närhet till lärare och föreläsare.

Yrkesliv

Designkompetens blir allt mer efterfrågat i vårt samhälle. Våra tidigare studenter arbetar idag på designföretag, som produktdesigners eller har startat egna designbyråer. Många studenter går även vidare till masterutbildning.

Examen

Konstnärlig kandidatexamen.

Tidigare program på institutionen för design.
Sista ansökning till programmet var hösten 2014.