internationella studenter

Språkstudier vid Linnéuniversitetet

Vill du jobba med administration, ekonomi, kultur, turism, undervisning eller översättning? Läs språk hos oss, på campus eller distans, och bygg på dina kunskaper om kulturer, litteraturer och dina språkfärdigheter. Språk ger dig en bredare allmänbildning och kompetens som ger dig fördelar inför arbetsmarknaden.

Linnéuniversitetet är ett viktigt centrum för språk i Småland med ett stort upptagningsområde. Hos oss finner du ett stort utbud av program och kurser som innehåller språk i olika former.

Vid institutionen för språk finns sex språkämnen: engelska, franska, spanska, tyska, latin, japanska, kinesiska och arabiska.

Starta dina ämneslärarstudier i språk i målspråkslandet

Vid Linnéuniversitetet har du som student inom ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan möjlighet att förlägga din första termins språkstudier utomlands, i ett av målspråksländerna. Vi erbjuder första terminens studier i franska, spanska och tyska inom ämneslärarutbildningen i Nice, respektive Barcelona och Berlin.

Utbytesstudier och praktik i utlandet

Som studerande i språk har du stora möjligheter att förlägga delar av dina språkstudier till ett av våra många partneruniversitet runtom i världen. Exempelvis skickar vi varje år såväl programstudenter som studenter på fristående kurser till universitet i Frankrike, Hong Kong, Kanada, Spanien, Storbritannien, Tyskland och USA. Studierna kan tillgodoräknas inom dina studier i Sverige och du betalar inga kursavgifter för studierna, då de ingår i utbytesavtal mellan de inblandade universiteten.

Du har också möjlighet att göra praktik i utlandet inom dina studier. I många av våra studieprogram ingår praktik som en naturlig och integrerad del av studierna och givetvis ser vi gärna att du förlägger praktik till utlandet. Exempelvis har våra studenter gjort praktik på företag, organisationer och skolor i Ecuador, Frankrike, Indien, Kanada, Kenya, Spanien, Storbritannien, Tyskland och USA, bara för att nämna några möjliga praktikländer.