Fakulteten för samhällsvetenskap

Fakulteten för samhällsvetenskap är en av Linnéuniversitetets fem fakulteter. Vi är ungefär 400 anställda och har cirka 3500 studenter i Växjö och Kalmar.

Arbetet för en hållbar, demokratisk och trygg samhällsutveckling i framtiden börjar idag. Samhällsvetenskapen och dess olika ämnen vid Linnéuniversitetet samarbetar med företag, kommuner, regioner och ideella organisationer. Tillsammans med dem och våra studenter strävar vi efter ett samhälle i utveckling mot ett hälsosammare och mer framgångsrikt arbetsliv, större medborgerlig delaktighet och ökande tillit mellan samhällets olika delar. 

Som student vid Fakulteten för samhällsvetenskap på Linnéuniversitetet deltar du, tillsammans med lärare, forskare och olika aktörer från det omgivande samhället, i att sätta kunskap i rörelse. Här samarbetar ämnen som freds- och utvecklingsstudier, genusvetenskap, idrottsvetenskap, kriminologi, ledarskap och organisation, pedagogik och didaktik, polisiärt arbete, rättsvetenskap och juridik, socialt arbete, sociologi och statsvetenskap. Vi utbildar för professioner och för ledare som möter människor och vill värna samhällets medborgare: socionomer, poliser, socialpedagoger, personalvetare, tjänstemän inom offentlig förvaltning, idrottsledare, förskollärare och lärare. Listan på hjältar i vardagen kan göras lång. Och vi vet alla att de behövs.

Hos oss deltar du i utbildning, forskning och samverkan i starka forskningsmiljöer och dynamiska kunskapsmiljöer för att kunna möta olika samhällsutmaningar:

  • Hållbarhet i samhällsutvecklingen handlar om att försäkra att kommande generationer får växa upp som medborgare i ett samhälle med tillit för våra bärande samhällsinstitutioner och grundläggande demokratiska värderingar och principer. 
  • Demokrati är grunden för vårt samhällsskick. Vi måste värna det fria åsiktsutbytet och respekten för människovärdet samt stärka tilltron till demokratins förmåga att hantera problem i samhället och utmaningar i välfärden. 
  • Trygghet innebär att vårda och skydda individen och upprätthålla rättssamhället, att verka för uthållighet i välfärdssamhällets institutioner och professioner, att stå upp för mänskliga rättigheter och arbeta för människors levnadsvillkor, mångfald och integration.

Utbildning, livslångt lärande och forskning är grundpelare i vårt arbete. Genom samarbeten med såväl civilsamhälle som offentlig och privat sektor hittar vi konstruktiva och kreativa lösningar inom olika samhällssektorer och områden samt driver en ömsesidig organisations-, kunskaps- och kvalitetsutveckling. Välkommen att dela arbetet för en hållbar, demokratisk och trygg samhällsutveckling tillsammans med oss.