Fakulteten för samhällsvetenskap

Fakulteten för samhällsvetenskap är en av Linnéuniversitetets fem fakulteter. Vi är ungefär 400 anställda och har cirka 3500 studenter i Växjö och Kalmar.

Som student hos oss erbjuds du ett brett samhällsvetenskapligt utbud. Eftersom internationalisering är ett uttalat mål ger samtliga våra program möjlighet till utlandsstudier.

Målsättningen med samtliga utbildningar är att studenterna ska stå väl rustade för en föränderlig arbetsmarknad. Nationellt och internationellt i såväl offentlig som privat verksamhet.

Vi arbetar för skapa att kreativa möten i skärningspunkterna mellan forskning och utbildning - som ska leda till ny kunskap för våra studenter, för oss och våra samarbetspartners.

Vi erbjuder forskarutbildning inom sociologi, statsvetenskap, pedagogik och socialt arbete. Forskningen inom samhällsvetenskap präglas av mångfald. Vi bedriver bl a forskning inom demokratiutveckling, korruption, barn- och ungdomskultur, ungas livsvillkor och hållbart arbetsliv.