Anmälan till "Inspirationsdag FSV"

Program

09.30 Fika
10.00 Keynote 1: Andrew Casson från Högskolan i Dalarna

Andrew kommer att tala om sin bok "Högskolans ansvar" och påminna oss om det uppdrag vi med kvalitet skall utföra. Andrew ifrågasätter nutidens dominerande uppfattningar om vad högre utbildning ska syssla med och hur den ska vara utformad. Han presenterar femton principer för radikal förändring i allt från kunskapssyn till den högre utbildningens ansvar för samhällets framtida utveckling.
11.15 Keynote 2: Tobias Ruthenberg, pedagogisk utvecklare vid Högskolan i Borås
Tobias kommer att tala om en förändrad föreläsningsform som flyttar aktiviteten ut till studenterna. På eftermiddagen erbjuder Tobias också en workshop där du kan ta med en föreläsning och arbeta med den i Nearpod – ett verktyg för att skapa interaktiva föreläsningar, seminarier och genomgångar.
12.15 Lunch
13.30-15.00 Workshops
Se valbara workshops nedan.
15.00 Avslutande mingel
15.30 Avfärd

Valbara workshops

Bedömningskriterier

Passet behandlar möjligheter och hinder vid konstruktion och användning av bedömningskriterier som grund för såväl bedömning för lärande som rättssäker betygsättning. Passet inleds av Henrik Hegender, FSV. Därefter följer diskussion och erfarenhetsutbyte.

Den interaktiva föreläsningen i praktiken

I denna aktivitet har du möjlighet att prova på en teknik för interaktiva föreläsningar som presenteras i förmiddagens key-note. Ta med dig en föreläsning du brukar ge så får du möjlighet att arbeta med att utveckla den mot interaktivitet i en work-shop ledd av Tobias Ruthenberg. Begränsade platser. Medtag egen bärbar dator eller låna en IPAD.

Designa för ökad måluppfyllelse och studentaktivitet

Detta erfarenhetsutbyte inleds med att Linda Reneland-Forsman presenterar en modell för kursdesign (oberoende av distributionsform) som fokuserar studentaktivitet, måluppfyllelse och ett bättre utnyttjande av lärarresursen som nu också hunnits med att sätta i spel med studenter. Ta del av erfarenheter och bidra med dina.

Det orienterande samtalet – om v-logs, podcast i högre utbildning

Lyssna på erfarenheter från en av Sveriges populäraste nätbaserade utbildningar där arbetslaget insåg att det fanns vinster att göra genom att via inspelningar dela vad som kunde kallas arbetslagsmöten – att få lägga ut texten. Passet leds av Johan Leitet FTK.

Digital examination (presentation med workshop)

Kort presentation av erfarenheter från två pilottester i digital examination som genomförts inom Skog- och träteknik och presenteras av Pia Palm.
Frågor som behandlas vid workshopen:
Är salstentamen viktig att behålla som en examinationsform när utbildningar och kurser ges online? Varför? Vid digitala examinationer ställs krav på att det är studenten själv som utför tentamen, hur garanterar vi att detta så sker? Vilka krav skulle du ställa på en digital examinationsplattform vid Lnu?

Starting off right – socialising new undergraduates in an active class room (presentation in English)

This presentation will cover the design and experience of the introductory module of Globala Frågor (Global issues), where the majority of students are new to university study. The aim was to build a context where independent study, active participation in the class and students' capacity to draw on and integrate their own experience were 'normal'. Presenter: Christopher High.

Anmälan

Fakulteten erbjuder buss tor Växjö - Kalmar:
Avgår 07.45 från Universitetsplatsen 1, campus Växjö.
Avresa 15.30 från Brofästet i Kalmar.

Anmälan ska ske senast den 18 november 2016.