möt fakulteten

Möt fakulteten för samhällsvetenskap

Fakulteten för samhällsvetenskap är en av Linnéuniversitetets fem fakulteter. Vi är ungefär 400 anställda och har cirka 3 500 studenter i Växjö och Kalmar.

Kontakta oss

Om du är osäker på vem du ska kontakta på vår fakultet kan du skicka mejl till samhallsvetenskap@lnu.se.

Har du frågor om dina internationella möjligheter (utbytesstudier med mera), mejla till international.fsv@lnu.se.

Studentreception i Växjö

Under hösten kommer alla tentor skrivna i sal att skannas och sparas på tenta.lnu.se. Därför kommer studentreceptionen ha väldigt begränsade öppettider under höstterminen. Mer information kommer.

Vid akuta ärende maila helen.hippach@lnu.se.

Våra institutioner och ämnen

Institutionen för didaktik och lärares praktik

Ämnen: Pedagogik och didaktik
Prefekt: Katarina Ståhlkrantz

Institutionen för idrottsvetenskap

Ämnen: Idrottsvetenskap
Prefekt: Susanne Linnér

Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete

Ämnen: Kriminologi, polisiärt arbete
Prefekt: Ola Kronkvist

Institutionen för pedagogik och lärande

Ämnen: Pedagogik, socialpedagogik och specialpedagogik
Prefekt: Tobias Bromander

Institutionen för samhällsstudier

Ämnen: Sociologi, genusvetenskap och freds- och utvecklingsstudier
Prefekt: Gergei Farkas

Institutionen för socialt arbete

Ämnen: Socialt arbete
Prefekt: Ulrika Järkestig-Berggren

Institutionen för statsvetenskap

Ämnen: Statsvetenskap
Prefekt: Johanna Jormfeldt