möt fakulteten

Möt fakulteten för samhällsvetenskap

Fakulteten för samhällsvetenskap är en av Linnéuniversitetets fem fakulteter. Vi är drygt 400 anställda och har cirka 3 500 studenter i Växjö och Kalmar.

Kontakta oss

Fakulteten för samhällsvetenskap omfattar åtta institutioner och ett kansli. Vi finns både i Kalmar och Växjö.

Mail till fakulteten (ledningsfrågor): fsv@lnu.se
Mail till kansliet (utbildningsfrågor): samhallsvetenskap@lnu.se
Mail ang. internationella möjligheter (utbytesstudier med mera): international.fsv@lnu.se.

Våra institutioner och ämnen

Institutionen för didaktik och lärares praktik

Ämnen: Pedagogik och didaktik
Prefekt: Katarina Ståhlkrantz

Institutionen för idrottsvetenskap

Ämnen: Idrottsvetenskap
Prefekt: Daniel Bjärsholm

Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete

Ämnen: Kriminologi, polisiärt arbete
Prefekt: Peter Lindström

Institutionen för pedagogik och lärande

Ämnen: Pedagogik, socialpedagogik och specialpedagogik
Prefekt: Tobias Bromander

Institutionen för rättsvetenskap

Ämnen: Rättsvetenskap
Tf prefekt: Sandra Rohdin

Institutionen för samhällsstudier

Ämnen: Sociologi, genusvetenskap och freds- och utvecklingsstudier
Prefekt: Gergei Farkas

Institutionen för socialt arbete

Ämnen: Socialt arbete
Prefekt: Ulrika Järkestig-Berggren

Institutionen för statsvetenskap

Ämnen: Statsvetenskap
Prefekt: Johanna Jormfeldt