Lärare i klassrum

Pedagogik och didaktik

Lärarutbildning vid institutionen för didaktik och lärares praktik.

Skolan spelar en avgörande roll för varje barns möjligheter i livet. En framgångsrik skola bygger på lärarnas utbildning och kompetens. Att utbilda framtidens lärare är en viktig och ansvarsfull uppgift - tillsammans formar vi framtidens förskola, fritidshem och skola. Vid institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP) utbildas lärare för verksamhet i alla skolformer, från förskola till gymnasium. Lärarutbildning ges i både Kalmar och Växjö.

Institutionen ger även ett professionsprogram i pedagogik som riktar sig till förskollärare, lärare och skolledare.

Kontakta oss gärna via institutionens e-post: dlp@lnu.se

Verksamhetsförlagd utbildning

I samtliga lärarutbildningar ingår verksamhetsförlagd utbildning där studenter etablerar kontakt med sin framtida bransch. Vi deltar också i en nationell försöksverksamhet med övningsskolor som syftar till att öka kvaliteten på svensk lärarutbildning.

Fristående kurser

Forskning i didaktik och lärares praktik

Pedagogik utvecklar ny kunskap om och för utbildning, fostran, undervisning, lärandeprocesser och kunskapsbildning. Det handlar om hur människor kommunicerar, formas och förändras i olika samhällsinstitutioner som förskola, skola, familj, högre utbildning, behandling och arbetsliv, men också genom framväxande digitala medier och nya praktiker utanför formell utbildning.

Pedagogik bidrar med förklaringar och förståelse för vad och hur människor lär sig, men också hur olika samhällsförändringar skapar nya förutsättningar för vilka värden, kunskaper och färdigheter som förs vidare. Härigenom bidrar pedagogik också med nödvändiga kunskaper för att styra, leda och utveckla pedagogiska verksamheter.

Personal

Aktuellt

Kalender