FN-medlem talar inför studenter

Freds- och utvecklingsstudier

Varför finns krig och konflikter i världen? Frågan tycks vara evig. Fredsstudier och utvecklingsstudier försöker förstå konflikternas mekanismer och sätta dem i ett utvecklingssammanhang.

Det globala mönstret av väpnade konflikter och våld har under de senaste femton åren förändrats dramatiskt. Konflikter idag involverar inte bara en komplex uppsättning av samhällsgrupper, utan också utländska aktörer, med egna politiska och ekonomiska intressen. Dessutom har distinktionen mellan konventionella mellanstatliga krig, inomstatliga konflikter och generellt samhälleligt våld börjat suddas ut. Dessa nya mönster av krig kräver ett nytt sätt att förstå vad fred är.

Vi kan inte se fred endast som avsaknaden av direkt militärt organiserat våld. En konflikt dör inte ut bara för att det direkta våldet upphör. Ofta finns ett djupt rotat strukturellt, indirekt våld, som har att göra med en systematiskt ojämn utveckling, som inte försvinner bara för att det direkta våldet upphör. Detta leder ofta till att konflikten flammar upp på nytt.

Fredsstudier och utvecklingsstudier försöker förstå konflikternas mekanismer och placera dem i ett bredare sammanhang. I vårt tvärvetenskapliga ämne arbetar vi med perspektiv från såväl sociologi, antropologi och statsvetenskap som ekonomi och historia. Utgångspunkten är att det inte går att studera en konflikt som en enskild företeelse. Vi måste studera fred, konflikt, säkerhet och utveckling tillsammans, för att lära oss att se hur olika aspekter av samhällsutvecklingen hänger samman.

Freds- och utvecklingsstudier är ett av tre ämnen som finns på institutionen för samhällsstudier, de andra två är sociologi och genusvetenskap.

Utbildning

Linnéuniversitetet erbjuder ett brett utbud av kurser i freds- och utvecklingsstudier, både på grund- och avancerad nivå. Som student har du möjlighet att välja freds- och utvecklingsstudier som huvudämne i din filosofie kandidatexamen eller läsa fristående kurser inom ämnet.

För dig som vill läsa på avancerad nivå erbjuder vi ett magisterprogram i freds- och utvecklingsarbete, där vi koncentrerar oss specifikt på sådana kunskaper och färdigheter som du behöver för att kunna hitta bra ingångar till arbetsmarknaden.

Alla utbildningar inom freds- och utvecklingsstudier

Internationellt

Under din studietid på Linnéuniversitet finns goda möjligheter att delta i utbytesstudier under en eller två terminer. Läs mer här om internationella möjligheter.

Forskning i fred och utveckling

Freds- och utvecklingsstudier undersöker relationerna mellan människors säkerhet och hållbar utveckling. Tillsammans undersöker vi teoretiska och empiriska studier som utforskar detta samband och söker nya insikter om social rättvisa. Vårt arbete täcker flera geografiska områden i världen: Östra och södra Afrika, Södra och Centralamerika, Centrala och Sydostasien och Östeuropa.

Vi är intresserade av att alliera vårt arbete med aktuell policy och tillämpning inom fred och utveckling – och ofta genom att samarbeta med NGO-organisationer, statliga organ, mångsidiga institutioner och lokala samhällen. Vi ser forskning som ett integrerat del av lärandet och socialt engagemang, just därför har vi ett antal projekt och initiativ som relaterar till våra forskningsområden och hur de kan påverka samhället.

Aktuellt

Personal