två poliser samtalar

Funktionsinriktad polisutbildning

Har du en högskoleexamen och funderar på att bli polis?
Då kanske den funktionsinriktade polisutbildningen är något för dig.

Bli polis med din expertis!

Sedan HT2019 bedriver vi på uppdrag av Polismyndigheten en komprimerad polisutbildning (FPU) som leder till en anställning inom ett område där du har just din specialkompetens. Polismyndigheten söker dig med relevant akademisk bakgrund och arbetslivserfarenhet inom de områden där myndigheten behöver stärka upp kompetensen. Exakt vilka kompetenser som är aktuella kan variera från år till år.

FPU genomförs under drygt 1,5 år och är komprimerad variant av den ordinarie polisutbildningen. Studierna sker i huvudsak på distans, varvat med närstudier i Växjö för genomförande av praktiska moment som till exempel kriminalteknik, polisbilskörning och polisiär konflikthantering. Utbildningen avslutas med 6 månaders polisaspirantutbildning på Polismyndigheten. Aspirantutbildningen genomförs på samma sätt och enligt samma kursplan som i den ordinarie grundutbildningen till polis.

Läs mer om utbildningens upplägg, antagningskrav och ansökningsprocessen på Polismyndighetens hemsida.