Studenter i samtal

Socialt arbete

Inom ämnet socialt arbete studerar vi människors levnadsvillkor. I synnerhet intresserar vi oss för de sammanhang som skapar sociala problem. Vi studerar även samhällets åtgärder och hur dessa påverkar berörda grupper.

Ämnet socialt arbete ingår i socionomprogrammet men kan även läsas som fristående kurser på grund- och avancerad nivå.

Vårt socionomprogram är ett av Linnéuniversitetets mest sökta utbildningsprogram och ges både i Kalmar och i Växjö. I Högskoleverkets senaste utvärdering av samtliga socionomutbildningar i Sverige uppfyllde Socionomprogrammet på Linnéuniversitetet kraven för "hög kvalitet". Hos oss möter du en utbildning där vetenskaplig tänkande kombineras med praktiska yrkeskunskaper och efter avslutade studier står du väl rustad för ett framtida yrkesliv som socionom. 

Socialt arbete på Linnéuniversitetet är ett forskarutbildningsämne. Forskningen som bedrivs hos oss är främst inriktad på områden som berör familj, barn och ungdomar, äldre personer och personer med funktionsnedsättningar, våld och kön, migration, integration och mångfald, utvärderingar samt socialpolitiska frågor och välfärd.

Aktuellt

Utbildning

Kurser och utbildningar inom socialt arbete

Forskning i socialt arbete

Inom socialt arbete finns sex huvudsakliga forskningsområden:

  • Barn, unga och familjer 
  • Migration, integration och mångfald
  • Socialpolitiska frågor och välfärd
  • Utvärdering
  • Äldreforskning
  • Våld och kön

Samverkan

Samarbeta med oss

Institutionen för socialt arbete ansvarar för att bedriva samhällsrelevant forskning som gör nytta utanför den akademiska världen. 

Internationalisering

Inom ämnet socialt arbete är internationalisering en självklar del som genomsyrar hela verksamheten. Genom åren har vi byggt upp ett stort antal samarbeten med universitet världen över. Tack vare dessa samarbeten har både studenter och personal stora möjligheter att studera, praktisera, forska eller undervisa utomlands. Internationaliseringen sker även på hemmaplan. Hos oss träffar du ofta studenter, lärare och forskare från internationella universitet.

Våra studenter kan välja att läsa en eller flera terminer vid ett internationellt universitet. Det är också möjligt att förlägga hela eller delar av de verksamhetsförlagda studierna (VFU) utomlands. För att underlätta för studenter som vill göra sin VFU utomlands erbjuder vi så kallade VFU-program. I dagsläget har vi  olika program i länderna Kina, Vietnam, Kamerun och Nya Zeeland.

Verksamhetsförlagda utlandsstudier
Vill du lära dig mer om socialt arbete i en internationell kontext? Vill du träna språkkunskaper och utveckla din interkulturella kompetens? Då kanske verksamhetsförlagda utlandsstudier är något för dig. Du kan välja att göra hela eller delar av dina verksamhetsförlagda studier utomlands.

På socionomprogrammet är det möjligt att ordna egen VFU-plats eller delta i något av våra organiserade alternativ där man reser i grupp. Denna möjlighet kallar vi VFU-program. Läsa mer om respektive VFU-program i nedan. Utöver detta finns det även möjlighet att göra VFU i Europa. Erasmuspraktik ger dig möjligheter att inom Europa göra verksamhetsförlagda studier och samtidigt erhålla ett stipendium.

Personal