poliser, utomhus, Växjö

Polisiärt arbete (Polisutbildningen)

Polisutbildningen vid Linnéuniversitetet är en uppdragsutbildning som ges på uppdrag av Polismyndigheten.

Polisutbildningen finns i Växjö och har ett 90-tal anställda. Personalen kommer dels från Polismyndigheten dels universitetet. Under våren 2020 är 961 studenter registrerade på polisprogrammet varav 247 stycken läser programmet på distans. Sedan 2001 omfattar verksamheten

  • grundutbildning
  • vidareutbildning
  • externa uppdrag
  • forskning och utveckling
  • internationalisering

Mer om Polisutbildningen på Linneuniversitetet för dig som vill bli Polis.

Forskning i polisvetenskap

Polisforskning på Linnéuniversitetet bedrivs i samverkan med såväl andra enheter på Linnéuniversitetet som med övriga lärosäten som bedriver polisutbildning och internationella samarbetspartners. Polisvetenskap ligger huvudsakligen inom de för polisverksamheten praktiska tillämpningarna av relevanta områden inom samhällsvetenskap och juridik, men också inom polisrelevanta områden inom organisationsteori och kriminologi.

Polisutbildningen vid Linnéuniversitetet har sin huvudsakliga verksamhetsbas inom polisiär grund- och vidareutbildning på uppdrag av Polismyndigheten. Huvudområdet Polisiärt arbete är förhållandevis ungt och varken professur eller forskarutbildning är knutet till detta i nuläget.

För närvarande bedrivs forskning framför allt inom kriminalpolitik, ungdomars relationer till polisen, förhörsteknik, rättsbistånd och praktiska färdigheter kopplat till stress. Polisutbildningen medverkar också i utvecklingsprojekt inom brottsförebyggande metod och samverkan, polisiära IT-applikationer samt nya metoder för vapenträning.

Vill du arbeta som lärare hos oss?

Vi tar emot intresseanmälningar för placering hos oss på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi söker polisanställda som är intresserade av att arbeta som lärare hos oss inom följande områden:

IT
Konflikthantering (självskydd)
Kriminalteknik (även lokus)
Poliskunskap (brottsförebyggande-, ingripande och utredningsverksamhet)
POLKON
Radio
Trafik/Polisbilkörning
Vapen
Juridik

Vi ser gärna sökande med kompetenser inom flera olika områden.

Skicka din intresseanmälan med ett personligt brev och cv till: intresse.polisutbildningen@lnu.se

Ange vilket eller vilka områden du är intresserad av att arbeta inom på ämnesraden.

Vi har fortlöpande behov av nya lärare.