Det direkta ledarskapet, DDL

Chefsprogrammet "Det direkta ledarskapet" genomförs av Polisens Chefs- och ledarcenter på uppdrag av Polismyndigheten. Det ingår i den största satsning inom chefs- och ledarskap som genomförts av svensk polis.

Polisens chefsprogram "Det direkta ledarskapet" är indelat i två block, ett chefsblock och ett ledarblock. Chefsblocket genomförs som distansutbildning med webbstöd. Linnéuniversitetet är ansvarig för genomförandet av chefsblocket. Chefsblocket följer Högskoleförordningen, vilket innebär att du är berättigad till högskolepoäng om du har högskolebehörighet. Chefsblocket pågår under tre månader och har en studietakt på 20%.