Utsikt

Kompetensutveckling och uppdragsutbildning vid polisutbildningen

Polisutbildningen bedriver såväl fort- och vidareutbildning på uppdrag från Polismyndigheten som skräddarsydda utbildningar till andra myndigheter och organisationer. Några exempel på sådana myndigheter och organisationer är Tullverket, Skatteverket, kommuner, Livsmedelsverket, Försvarsmakten och försäkringsbolag.

Vi har ett nära samarbete med Linnéuniversitetets andra institutioner/fakulteter och deras kompetenser för att kunna tillgodose varje kund.

Vårt utbud


Vi har kompetens inom

  • juridik
  • konflikthantering
  • ledarskap och organisation
  • trafiksäkerhet
  • etik
  • internationellt polis-och rättssamarbete
  • förundersökningsledning och utredning
  • intervju- och förhörsmetodik för poliser
  • intervju- och samtalsmetodik för civilt bruk
  • intervju-och samtalsmetodik för yrkesgrupper som företrädesvis arbetar med barn.

Anpassar utbildning och upplägg efter behov


Behovet av utbildning kan se olika ut. Vi skräddarsyr kurser utifrån behov och kan genomföra dem i Växjö, på distans eller på annan plats som passar beställaren. Många av våra kurser innehåller såväl närstudier i Växjö som distansutbildning med hjälp av en webbaserad lärplattform. På Linnéuniversitetet använder vi oss av lärplattformen Moodle. Efter varje genomförd utbildning utvärderar vi kursen för att säkerställa att den håller hög kvalitet och uppfyller de mål som vi har satt upp.


Välkommen att ta kontakt med någon av oss som arbetar med vidareutbildning!