Rekryteringsutbildning - ledarutbildning för blivande skolledare samt för förstelärare och arbetslagsledare

Utbildningen omfattar 7,5 hp och syftar till att främja rekrytering av rektorer och biträdande rektorer.

Utbildningen lämpar sig också för andra personer med ledningsfunktion inom förskola, skola och fritidshem som exempelvis förstelärare och arbetslagsledare.

Utbildningens syfte och innehåll

Utbildningen behandlar ledarens pedagogiska uppdrag att leda, organisera och styra verksamheten med fokus att leda skolförbättring i syfte att säkerställa barns och elevers utveckling och lärande.

Rekryteringsutbildningen är anpassad efter innehållet i Rektorsprogrammet och behandlar skolledarskap, mål- och resultatstyrning samt skoljuridik.

Deltagarna genomför verksamhetsnära studier i form av intervjuer, observationer och skuggning. Resultaten analyseras i relation till kurslitteratur, föreläsningar, seminarier och deltagarnas erfarenheter. Huvudmannen är en viktig samtalspartner om frågor angående utbildningens innehåll och utveckling.

Start och antagning

Nästa utbildningsomgång äger rum under läsåret 2020-2021. Utbildningen omfattar nio kursdagar inklusive två internat. Antagning sker i den turordning som anmälningarna kommer in. 

Anmälan

Anmälan är öppen för dig som har en tjänst som lärare (gäller samtliga skolformer) och för dig som redan har eller kommer att ha ledaruppdrag. Det är den sökandes huvudman/skolchef eller motsvarande som gör anmälan till kursen.

Anmälan kommer att öppnas under hösten 2019.

Kostnad

Kursen kostar 17 500 kr per deltagare. Utöver detta så står huvudmannen för kostnader gällande internat (mat och logi), kurslitteratur och resor.

Kontaktperson

För frågor kontakta Eva Särnholm via mail eva.sarnholm@lnu.se eller telefon 0470-708620.