Skolledarskap

På Fakulteten för samhällsvetenskap vid Linnéuniversitetet erbjuder vi utbildningar för både nuvarande och blivande rektorer och förskolechefer.

Vi genomför externa uppdrag tillsammans med Skolverket inom ramen för Samverkan för bästa skola.

Vi har även fått uppdraget att ge Rektorsprogrammet med start hösten 2021.

Kurser

Forskning

På Linnéuniversitetet bedrivs omfattande forskning inom olika kunskapsområden med direkt eller indirekt relevans för rektorsutbildningen. Här kan nämnas forskning inom det utbildningsvetenskapliga fältet, så som pedagogik, utbildningssociologi och specialpedagogik. Dessutom bedrivs direkt relevant forskning inom professionsområdet, entreprenörskap, samt forskning inom barn- och ungdomskultur. Inom berörda fakulteter återfinns också utbildning och forskning kring olika perspektiv på ledarskap- och organisationsutbildningar.