Anmälan till Rekryteringsutbildning för blivande skolledare samt för förstelärare och arbetslagsledare

Här anmäler du som huvudman/skolchef eller motsvarande dina deltagare till Rekryteringsutbildningen för blivande skolledare, läsåret 2020-2021.

Kursen genomförs under förutsättning att tillräckligt antal anmäls.

Deltagaruppgifter

Dina uppgifter som förvaltningschef/skolchef eller motsvarande:

Fullständig faktureringsadress