Rekryteringsutbildning - ledarutbildning för blivande skolledare samt för förstelärare och arbetslagsledare

Utbildningen omfattar 7,5 hp och syftar till att främja rekrytering av rektorer och biträdande rektorer.

Utbildningen lämpar sig också för andra personer med ledningsfunktion inom förskola, skola och fritidshem som exempelvis förstelärare och arbetslagsledare.

Utbildningens syfte och innehåll

Utbildningen behandlar ledarens pedagogiska uppdrag att leda, organisera och styra verksamheten med fokus att leda skolförbättring i syfte att säkerställa barns och elevers utveckling och lärande.

Rekryteringsutbildningen är anpassad efter innehållet i Rektorsprogrammet och behandlar skolledarskap, styrning, organisering och kvalitet samt skoljuridik och myndighetsutövning.

Deltagarna genomför verksamhetsnära studier i form av intervjuer, observationer och skuggning. Resultaten analyseras i relation till kurslitteratur, föreläsningar, seminarier och deltagarnas erfarenheter. Huvudmannen är en viktig samtalspartner om frågor angående utbildningens innehåll och utveckling.

Kursplan för Rekryteringsutbildning för skolledare, 7,5 högskolepoäng hittar du här.

Anmälan

Anmälan är stängd.

Datum för utbildningsdagar 2020-2021

  • 19 maj 2020: Linnéuniversitetet, Växjö OBS! Kursträffen genomförs digitalt, mer information kommer före kursstart
  • 17-18 september 2020: Internat
  • 4 november 2020: Linnéuniversitetet, Växjö
  • 3 december 2020: Linnéuniversitetet, Växjö
  • 27 januari 2021: Linnéuniversitetet, Växjö
  • 9 mars 2021: Linnéuniversitetet, Växjö
  • 6-7 maj 2021: Internat

Röster från tidigare deltagare

"Utbildningen har gett mig mycket bra verktyg för att förstå uppdraget."

"Kursen är en riktigt bra inkörsport till det komplexa uppdraget som skolledare."

"Innehållet och uppgifterna har löpande bidragit till min enhets utvecklingsarbete."

"Bra balans mellan teori och praktik."

"Kursen har varit mycket givande och har gett fördjupad förståelse kopplad till forskning och skolledarskap. Detta stärker oss i vårt utvecklingsarbete."

"Bra upplägg av kursen med litteraturläsning, uppgifter, diskussioner och återkoppling."

"Utbildningen har gett mycket kunskap och intressanta utbyten av tankar och erfarenheter med övriga deltagare från olika kommuner och olika verksamheter."

"Jag tycker att kursen passar för alla som jobbar med skolförbättring och inte bara för blivande skolledare."