samhällsstudenter

Utbildning vid fakulteten för samhällsvetenskap

Vid fakulteten för samhällsvetenskap ges tretton program på grundnivå och åtta program på avancerad nivå. Dessutom har vi forskarutbildning, polisprogrammet på uppdrag och många fristående kurser.

Våra utbildningar har internationell profil och möjligheterna till utlandsstudier är stora. Internationalisering är ett betydande inslag i verksamheten. Fakulteten för samhällsvetenskap har en lång tradition av internationellt utbyte och samtliga ämnen och utbildningsprogram ger möjlighet till att studera utomlands.

Vidare har vi praktiska inslag i våra utbildningar: gästföreläsare, mentorer, praktiska uppgifter i undervisningen och praktik eller studiebesök hos en organisation, myndighet eller ett företag. Praktikperioder kan i vissa fall också förläggas utomlands.

Alla program på grundnivå ger möjlighet till en fortsättning på avancerad nivå, som ger en magister- eller masterexamen.

Vi har dessutom lång erfarenhet av distansutbildning. Utbildning på distans ger människor som är yrkesverksamma möjlighet till fort- och vidareutbildning, vilket fakulteten ser som väsentligt inom ramen för samverkansuppgiften.

Läs program

Våra program på grundnivå

Våra program på avancerad nivå

Läs kurser, vårtermin

Läs kurser, hösttermin