Två kvinnor pratar

Internationella möjligheter för dig som redan är eller ska bli vår student

Internationella perspektiv är självklara och naturliga inslag i hela vår verksamhet! Vår långa tradition av akademiskt, internationellt samarbete och våra många partneruniversitet ger dig mycket goda möjligheter att studera eller praktisera utomlands, under din utbildning, eller i anslutning till din examen.

Funderar du på att bli en av våra studenter? Här hittar du några exempel på var våra studenter har tillbringat en termin eller ett år under sin studietid. Är du redan student hos oss? Då hittar du mer information som gäller just din utbildning på Mymoodle

Kontakta oss gärna för dina frågor! Vi har Drop-In möten på Zoom varje vecka, och du kan också boka ett individuellt möte med oss. Välkommen!

När du är vår student, kan du ansöka om att bli nominerad till en termin eller ett helår på ett av våra partnerlärosäten. Du kan läsa kurser på våra partnerlärosäten som en del av din examen eller efter din examen. Fakulteten ansvarar för hela din utbildning, dvs. både kurserna du läser här hemma och för att godkänna kurserna du läser på ett av våra internationella partnerlärosäten.

Du kan inom många av våra program, eller efter din examen, göra en praktiktermin i Europa och ansöka om att få ett stipendium genom oss. Läser mer om hur det fungerar här Erasmus Traineeship 

Om läser till lärare, får du särskild information under din utbildning som gäller din VFU eller dina ämneskombinationer utomlands.

Tillsammans med Linnékåren arrangerar vi Internationella möjligheter på hemmaplan

Om du vill läsa utanför Europa

Linnéuniversitetet har många partnerlärosäten utanför Europa. Där har vi platser och ett stort urval av kurser som vi kan erbjuda alla våra studenter, 

Fakulteten för samhällsvetenskap har också partnerlärosäten utanför Europa som bara du som är vår student kan söka en plats på. Där kan du läsa kurser inom våra ämnen, och ofta fler ämnen. 

Du betalar inte någon studieavgift, men står för övriga kostnader för resa och uppehälle när du läser utanför Europa. Men först behöver du ansöka till oss, för att bli nominerad av oss.

Om du vill läsa i Europa

Vi deltar i EUs program för studentutbyte, Erasmus+, och våra platser i Europa är bara för dig som läser våra ämnen; idrottsvetenskap, statsvetenskap, freds- och utvecklingskunskap, sociologi, socialt arbete, rättsvetenskap, kriminologi eller pedagogik.

Blir du nominerad till en av våra platser i Europa, får du ett stipendium under din utbytestid. I Schweiz eller Storbritannien gäller andra förutsättningar för stipendium, hör med oss för mer information! 

Bild på blommor