Två kvinnor pratar

Internationella möjligheter vid fakulteten för samhällsvetenskap

Internationalisering är ett självklart och betydande inslag i verksamheten på fakulteten för samhällsvetenskap. Våra utbildningar har en internationell profil och möjligheterna till utlandsstudier är stora. Fakulteten har en lång tradition av internationellt utbyte. Vår målsättning är att ha internationellt utbyte inom alla ämnen och utbildningsprogram. Vi vill att internationalisering ska vara en naturlig del av vår verksamhet.

Som student hos oss har du stora möjligheter att studera, göra ditt examensarbete eller praktik utomlands. Då arbetsmarknaden blir allt mer internationell kan det vara en betydelsefull komponent att förlägga en del av din studietid i ett annat land, antingen genom studier eller praktik.

Arbetsgivare värdesätter internationell erfarenhet vid anställning då utlandsvistelser även utvecklar förmågor och kunskaper som är viktiga på jobbmarknaden. Social kompetens, interkulturell kommunikation, flexibilitet, initiativförmåga och anpassningsförmåga är bara några exempel. Du bygger också nätverk som är viktigt ur ett personligt perspektiv men också professionellt.

Att leva och bo i ett annat land, prata ett annat språk gör att du skaffar dig andra erfarenheter och kunskaper som du inte skulle få om du väljer att stanna hemma. En utlandsvistelse leder till nya perspektiv på dig själv, Sverige och minnen för livet. Tänk på att börja planera i god tid så ger du dig själv goda förutsättningar att lyckas bra med din studietid utomlands!

Olika typer av internationella möjligheter

Studera utomlands: Under din studietid på Linnéuniversitet finns goda möjligheter att delta i utbytesstudier under en eller två terminer, som en del av din utbildning. Denna möjlighet finns för både för programstudenter och för studenter som läser fristående kurser.

Allmän information om ansökan för utbytesstudier och vilka krav som ställs hittar du på Studera Utomlands. Här finns allt du behöver veta inför, under och efter dina utlandsstudier.

Praktik och VFU utomlands: Om du läser en utbildning där praktik eller VFU ingår så finns det möjlighet att förlägga den utomlands. Väljer du att praktisera inom Europa kan du också ansöka om Erasmus praktikstipendium. Mer information om Erasmuspraktik hittar du på Praktisera utomlands

Självständigt arbete utomlands (MFS): Är ett stipendium för ett mindre fältstudie i ett utvecklingsland finansierat av SIDA. Genom MFS-programmet kan du samla in material till din uppsats eller ditt examensarbete. Som MFS-student får du ett stipendium på 27 000 kronor. Mer information om MFS och hur du ansöker om ett stipendium hittar du på Skriva självständigt arbete utomlands.

Möjliga utbytesplatser

Det finns två typer av internationella samarbeten inom utbyten, universitetsövergripande och ämnesknutna. De samarbeten som är universitetsövergripande kan alla studenter vid Linnéuniversitetet söka till medan de ämnesknutna är till för dig som student i det ämnet. Du hittar oftast universitetsövergripande samarbeten utanför Europa och ämnesknutna samarbeten inom Europa.

Avtal utanför Europa

Linnéuniversitetet har ett stort antal avtal med lärosäten utanför Europa. Majoriteten av dessa är universitetsövergripande och kan sökas av alla studenter vid Linnéuniversitetet. Listan på tillgängliga platser publiceras i god tid innan varje ansökningsomgång på Studera utomlands.

Avtal inom Europa

De allra flesta avtal inom Europa är så kallade Erasmus-avtal. Avtalen är skrivna inom specifika ämnen och därför är platserna endast sökbara för de studenter som studerar det specifika ämnet. Avtal inom exempelvis statsvetenskap är alltså endast sökbara för studenter som ska läsa statsvetenskap under sina utbytesstudier. Nedan presenteras universitet med Erasmusavtal per ämnesområde.

Bild på blommor

Vem kan hjälpa mig med vad?

International Office ansvarar för praktiska frågor om utbytesstudier. De ger information om våra partneruniversitet och administrerar din ansökan till utbytesstudier.
Här kan du också få svar på frågor kring utbytet såsom kurslistor, boende, försäkring etc. International Office koordinerar och informerar också om Erasmuspraktik och MFS.


Fakulteten ansvarar för den akademiska delen av utbytet och kan svara på frågor om vilka internationella möjligheter som finns inom ditt program. Program-/ämnesansvarig beslutar kring ditt kursval om du åker på utbytesstudier.
Är du intresserad av vilka internationella möjligheter som finns? Kontakta oss på international.fsv@lnu.se med din fråga och/eller boka in en tid för ett möte.