studenter

Snabbspår för nyanlända samhällsvetare, ekonomer och jurister

Under 2017 startade Snabbspår för samhällsvetare vid Linnéuniversitetet på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Utbildningen vänder sig till nyanlända samhällsvetare, inklusive ekonomer och jurister, med minst treårig högskoleutbildning som ser staten som en potentiell arbetsgivare.

Målsättningen är dels att göra nyanlända arbetssökande med utbildning och erfarenhet anställningsbara inom sitt utbildningsområde genom relevant kompletterings­utbildning och praktik, dels att arbetsgivare i branscher med bristyrken ska få hjälp med kompetensförsörjningen.

Snabbspår för samhällsvetare vid Linnéuniversitetet

Under 12 inledande veckor läser de studerande svenska på Folkuniversitetet som en förberedelse för de följande tre kompletteringskurserna vid Linnéuniversitetet, Det offentliga språket, Den offentliga förvaltningens verksamhet och styrning resp. Förvaltningsrätt för praktiker. Kurserna motsvarar 30 högskolepoäng och ges under 26 veckor. Därefter anordnas praktik på statliga myndigheter inom ramen för "Praktikantprogrammet för nyanlända i staten".

Målgrupp

Snabbspåret vänder sig till nyanlända samhällsvetare (inklusive ekonomer och jurister) som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och har minst treårig högskoleutbildning från ett land utanför EU-området. De sökande ser staten som en potentiell arbetsgivare. Maximalt tre år får ha förflutit sedan den sökande erhållit uppehållstillstånd i Sverige.

Antagning

Arbetsförmedlingen kallar lämpliga sökande till ett informationsmöte. Arbetsförmedlingen anvisar sedan sökande till utbildningsstart i samråd med Folkuniversitetet och Linnéuniversitetet.

Mer information

För ytterligare information till dig som vill ansöka, kontakta i första hand din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Bakgrund snabbspår

För att nyanlända snabbare ska kunna etablera sig, har regeringen fört samtal med arbetsmarknadens parter om snabbare vägar, så kallade snabbspår, in på arbetsmarknaden för nyanlända som har utbildning eller yrkeserfarenhet som efterfrågas i Sverige. Nu lanserar arbetsmarknadens parter ett snabbspår för samhällsvetare i samarbete med Arbetsförmedlingen och berörda myndigheter.

Snabbspåret för samhällsvetare genomförs i samarbete mellan arbetsmarknadens parter – Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, Saco-S och Seko – samt Arbetsförmedlingen och Universitets- och högskolerådet (UHR).