Pojke ligger på färgglad kuddar och läser

Tidig läsundervisning utifrån ett första- och andraspråksperspektiv

Kursen vänder sig till dig som arbetar som lärare och vill utveckla dina kunskaper om elevers tidiga läsutveckling utifrån ett första- och andraspråksperspektiv. Kanske gick du din lärarutbildning utan att läsa så mycket om den tidiga läsinlärningen? Kanske är du lärare i fritidshem, i förskoleklass eller modersmålslärare och vill få ny kunskap. Kursen ger dig förståelse för läsningens grundläggande delar utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.

Genomförande och innehåll

Kursen är på 7,5 hp och anpassad för att kunna läsas parallellt med ditt arbete i förskoleklassen eller lågstadiet. Den ges på distans utan fysiska träffar och pågår från mitten av september till mitten av december 2024. Med hjälp av inspelade föreläsningar och ett flexibelt examinationsupplägg kan du anpassa kursen efter hur din vardag ser ut. Inom kursen erbjuds tre lärarledda digitala seminarieträffar. Kursen ges på svenska på uppdrag av Skolverket som också finansierar din kurslitteratur.

Anmälan

Kursen är nu full och vi tackar för visat intresse. Förhoppningsvis kommer en ny möjlighet att anmäla sig till våren 2025 (start jan-feb, då kursen planeras att genomföras på uppdrag av Skolverket igen och då med betydligt fler platser.

Kontaktpersoner