AI genererad bild med väderkvarnar

Möt fakulteten för teknik

Här hittar du kontaktuppgifter, institutioner och ämnen, fakultetsledning, forskning och nätverk vid fakulteten för teknik. Vi berättar också mer om hur vi tänker kring Skogens värden - en vision för samverkan.

Fakulteten för teknik har en bred verksamhet bestående av nio olika institutioner. Här samlas Linnéuniversitetets utbildning och forskning inom tekniska ämnen som till exempel datavetenskap, fysik, matematik, sjöfart, byggteknik och maskinteknik. Våra forskargrupper arbetar inom ett brett fält med till exempel digitalisering, e-hälsa, smart industri, samhällsbyggnation, skog samt träbyggnation. Flera av forskargrupperna samverkar i styrkeområdet skogens värden.

Skogens värden vid Linnéuniversitetet

Vår vision för samverkan kring skogens värden

Linnéuniversitetet arbetar med att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. En vision som inte bara ställer krav på vår forskning, utan också på vår förståelse för aktuella samhällsutmaningar. Här blir vår samverkan med näringslivet avgörande för att främja hållbara innovationer. Tillsammans kan vi arbeta mot att skapa ett biobaserat samhälle där biologisk mångfald och hållbart skogsbruk spelar en central roll.

Bioenergi+skogsbruk+digitalisering

Tvärvetenskapligt angreppssätt

Vi är övertygade om att de mest utmanande samhällsfrågorna kräver ett tvärvetenskapligt synsätt. Därför blir det extra viktigt att samarbeta med aktörer från flera olika områden. Det gäller både olika forskningsfält inom våra egna led och perspektiv från näringslivet, där en stor del av vår forskning är tänkt att tillämpas.

Skogens värde- ett styrkeområde

Inom den tekniska sektorn är skogen och skogens produkter något av Linnéuniversitetets hemarena, med många år av egen forskning och nära samarbeten som bas. Därför vet vi att rätt sorts kunskaper är nyckeln till ett hållbart skogsbruk och en förädlingsindustri som tar hänsyn till det komplexa system som skogen utgör. Skogens tillväxt, ökande efterfrågan på allt från trähus till biobränsle, biologisk mångfald, hållbar användning av råmaterial – allting hänger ihop. Tillsammans kan vi stärka alla led i den känsliga kedjan av aktiviteter.

Innovation med gemensamma mål

Vi tror på att tillsammans med näringslivet skapa innovativa lösningar och möjliggöra förändring. Här blir inte minst digitalisering en avgörande faktor som möjliggör skapandet av innovativa produkter och tjänster som följer principerna om ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Genom att förstå varandras kunskaper och behov kan vi tillsammans stärka länken mellan akademisk forskning och praktisk tillämpning i näringslivet – och åstadkomma en utveckling som gynnar både samhälle och individer.

Kontakt

Utbildningsfrågor: teknik@lnu.se
Ledningsfrågor: ftk@lnu.se 

Institutioner och ämnen vid fakulteten för teknik

Institutionen för byggd miljö och energiteknik

  • Ämnen: bioenergiteknik, bioteknik, hållbar byggd miljö
  • Prefekt: Michael Strand

Institutionen för byggteknik

Institutionen för datavetenskap och medieteknik

Institutionen för fysik och elektroteknik

Institutionen för informatik

Institutionen för maskinteknik

Institutionen för matematik

Institutionen för skog och träteknik

Sjöfartshögskolan

Fakultetsledning

Ledningsstöd

Studievägledning

Studerandeskyddsombud

Studerandeskyddsombudet företräder studenterna i olika sammanhang som rör den fysiska och psykosociala studiemiljön.

Mer information och kontaktuppgifter finns på Linnékårens hemsida

 

Aktuellt

Forskning och nätverk

Kontakt

Fakulteten för teknik
Linnéuniversitetet
391 82 Kalmar / 351 95 Växjö

Tel: 0772-28 80 00 (växel)