Möt fakulteten för teknik

Möt fakulteten

Här hittar du kontaktuppgifter, institutioner, ämnen, nätverk samt fakultetsledning vid fakulteten för teknik.

Institutioner och ämnen vid fakulteten

Institutionen för byggd miljö och energiteknik

Ämnen: bioenergiteknik, bioteknik, hållbar byggd miljö
Prefekt: Jörgen Forss

Institutionen för byggteknik

Ämne: byggteknik
Prefekt: Thomas Bader

Institutionen för datavetenskap och medieteknik

Ämnen: datavetenskap, medieteknik
Prefekt: Jesper Andersson

Institutionen för fysik och elektroteknik

Ämnen: fysik, elektroteknik, NT-didaktikyrkeskunnande och teknologi
Prefekt: Magnus Paulsson

Institutionen för informatik

Ämne: informatik
Prefekt: Arianit Kurti

Institutionen för maskinteknik

Ämnen: maskinteknik, systemekonomi
Prefekt: Gunnar Bolmsjö

Institutionen för matematik

Ämnen: matematik, matematikdidaktik
Prefekt: Marcus Nilsson

Institutionen för skog och träteknik

Ämne: skog och träteknik
Prefekt: Jimmy Johansson

Sjöfartshögskolan

Ämne: sjöfart
Prefekt: Ted Bågfeldt

Fakultetsledning

Dekan

Staffan Carius

Prodekan

Björn Johannesson

Vicedekan

Marcelo Milrad

Kanslichef

Mari Gerdin

Administrativt stöd till ledningsgruppen

Caroline Bengtsson, fakultetshandläggare
Fredrik Hjort, fakultetshandläggare
Carina Tränk, controller

Forskningssekreterare

Gisela Prytz Isgren

Studievägledare

Tina Karlsson
Bengt Persson

Forskning och nätverk

Kontakt

Fakulteten för teknik
Linnéuniversitetet
391 82 Kalmar / 351 95 Växjö

Tel: 0772-28 80 00 (växel)
E-post: teknik@lnu.se