Möt fakulteten för teknik

Möt fakulteten för teknik

Här hittar du kontaktuppgifter, institutioner och ämnen, fakultetsledning, forskning och nätverk vid fakulteten för teknik.

Institutioner och ämnen vid fakulteten

Institutionen för byggd miljö och energiteknik

  • Ämnen: bioenergiteknik, bioteknik, hållbar byggd miljö
  • Prefekt: tf prefekt Jimmy Johansson

Institutionen för byggteknik

Institutionen för datavetenskap och medieteknik

Institutionen för fysik och elektroteknik

Institutionen för informatik

Institutionen för maskinteknik

Institutionen för matematik

Institutionen för skog och träteknik

Sjöfartshögskolan

Fakultetsledning

Studievägledning

Studerandeskyddsombud

Studerandeskyddsombudet företräder studenterna i olika sammanhang som rör den fysiska och psykosociala studiemiljön.

Mer information och kontaktuppgifter finns på Linnékårens hemsida

Aktuellt

Forskning och nätverk

Kontakt

Fakulteten för teknik
Linnéuniversitetet
391 82 Kalmar / 351 95 Växjö

Tel: 0772-28 80 00 (växel)
E-post: teknik@lnu.se