Bygge Wälludden

Byggteknik

Byggteknik är ett väldigt brett område, det handlar om att kunna bygga upp det mesta man ser i den fysiska miljön i samhället. Det handlar om byggnader, broar, vägar och järnvägar, men också om många saker som inte syns men är nödvändiga för samhället, såsom grundläggning och VA-system.

Utbildning

Forskning i byggteknik

Forskningen vid Institutionen för byggteknik handlar om att utveckla användningen av trä och träbaserade material i modernt byggande. Vi arbetar med ett antal laborativt inriktade forskningsprojekt. Som ett paraply över vår forskning i byggteknik spänner jämförande modellering med finita element-metoden. Vi forskar i nära samarbete med industri och näringsliv och har ett modernt, välutrustat laboratorium som erbjuder stora möjligheter.

Aktuellt

Personal

Personal byggteknik