Bygge Wälludden

Byggteknik

Byggteknik är ett mycket brett område – det handlar om att kunna bygga upp det mesta man ser i den fysiska miljön i samhället. Det gäller byggnader, broar, vägar och järnvägar, men också många saker som inte syns men är nödvändiga för samhället, såsom grundläggning och VA-system.

Forskning i byggteknik

Forskningen vid institutionen för byggteknik sker inom flera olika områden som träbyggnadsteknik, stålbyggnadsteknik, betongteknik, byggnadsfysik och historiska konstruktioner. En stor del av forskningen är inriktad mot att utveckla användningen av trä och träbaserade material i modernt byggande. Vi arbetar med ett antal laborativt inriktade forskningsprojekt. Som ett paraply över vår forskning i byggteknik spänner jämförande modellering med finita element-metoden. Vi forskar i nära samarbete med industri och näringsliv och har ett modernt, välutrustat laboratorium som erbjuder stora möjligheter.

Utbildning

Byggtekniks laboratorium

Institutionen för byggteknik driver ett toppmodernt laboratorium med avancerad och unik utrustning för att undersöka materialparametrar och testa konstruktiva komponenter. Experiment är en viktig del av institutionen forskning men används också inom utbildningen. Utrustningen möjliggör studier för att kvantifiera beteendet hos material och konstruktionsdelar i olika skalor, från enstaka millimeter till meter.

Utöver möjligheten att mekaniskt testa provkroppar under olika klimatförutsättningar finns utrustning för att geometriskt klassificera objekt med olika mätningsmetoder, som laserskanning och andra optiska mätsystem. Relationen mellan kraft och deformation eller spänning och töjning är kvantiteter som mäts med mekaniska tester av material och konstruktionsdelar. Last- och töjningsgrad, olika klimatförhållanden och lastcykler är exempel på faktorer som påverkar dessa relationer och därför tas hänsyn till genom mätning och vid utvärdering av resultat.

Aktuellt

Personal

Personal byggteknik