vinnarna 2017, Visma SPCS

Stora IT-kompetenspriset

Stora IT-kompetenspriset delas ut till ett företag eller en organisation som utmärkt sig inom utbildning och kompetensutveckling på ett speciellt positivt sätt. Bakom priset står institutionen för datavetenskap och medieteknik vid Linnéuniversitetet.

Syftet med Stora IT-kompetenspriset är att utse en arbetsgivare som dels arbetat strategiskt och engagerat med kompetensutveckling av egen personal, dels samverkat med utbildningsanordnare och/eller studerande kopplat till IT-relaterade utbildningar, för att säkra den framtida kompetensförsörjningen på ett föredömligt sätt.

Vägen till priset

Vägen till att utses som vinnare är uppdelad i två steg. Steg ett handlar om samverkan med utbildningsväsendet och steg två om att se hur arbetsgivare kompetensutvecklar sin personal.

Vem kan nominera?

Är du utbildningsanordnare har du möjlighet att vara med och påverka. Detta eftersom det är utbildningsanordnare i Kalmar och Kronobergs län på gymnasie-, yrkeshögskole- och universitetsnivå som har utbildningar med IT-inriktningar som utgör grunden för nomineringsprocessen och ansvarar för att förse arbetsgruppen med ett material för nomineringarna. Kontakta projektkoordinator Diana Unander för mer information om hur du kan delta i arbetet.

Steg 1 – samverkan

I mitten av höstterminen tar vi på institutionen för datavetenskap och medieteknik vid Linnéuniversitetet kontakt med länens utbildningsanordnare för att få ta del av erfarenheter av samverkan med arbetsgivare i regionen. Första steget i nomineringsprocessen görs av utbildningsanordnarna som går igenom vilka arbetsgivare de samverkat med under det gångna året genom att fylla i ett formulär. Det kan handla om samverkan som:

  • Medverkan i programråd/ledningsgrupper
  • Praktik/LIA/APL
  • Examensarbeten/uppsatser
  • Projektarbeten
  • Gästföreläsningar
  • Studiebesök

Utifrån de inkomna underlagen utses totalt tio arbetsgivare som går vidare till nästa steg.

Steg 2 – kompetensutveckling av egen personal

Nästa steg i nomineringsprocessen handlar om att se hur arbetsgivarna arbetar med kompetensutveckling av egen personal. Den digitala sektorn utvecklas snabbt och det är avgörande för verksamheterna att följa med i utvecklingen och ständigt lära nytt och utvecklas. De tio nominerade intervjuas – underlagen sammanställs och bedöms av en jury.

Vinnaren

När underlagen sammanställts och bedömts koras vinnaren av en jury bestående av representanter från bland annat Videum Science Park, Kalmar Science Park och Linnéuniversitetet. Vinnaren offentliggörs och tilldelas priset vid en ceremoni där de nominerade företagen, utbildningssamordnare och press är inbjudna.

Tidigare vinnare och nominerade

Vinnare 2022: Tietoevry

Nominerade 2022

Vinnare 2020: Visma Specs

Nominerade 2020

Vinnare 2019: Infomaker och IST

Nominerade 2019

Vinnare 2017 Visma Spcs 

Nominerade 2017

Vinnare 2016: Fortnox 

Nominerade 2016

Vinnare 2015: Softwerk 

Vinnare 2014 Sigma