Studenter i elektroteknik

Elektroteknik

Inom elektroteknik kan du på grundnivå välja att läsa högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik. Du kan också läsa fristående kurser. På avancerad nivå erbjuds ett masterprogram, Elektroteknik, inriktning mot signalbehandling och vågutbredning. Det finns även ett antal kurser inom elektroteknik på avancerad nivå.

Utbildning

Nätverket Elektroteknik Linné

Elektroteknik Linné är ett nätverk för universitet, företag och organisationer med ett intresse för elektroteknik såsom elkraftteknik, kraftelektronik och inbyggda system. Det geografiska området för nätverket är sydöstra Sverige.

Nätverket bildades vid ett möte den 28 april 2015.

Nätverkets syfte

  • Att verka för ökad samverkan mellan universitet, industri och studenter i regionen.
  • Att verka för att höja statusen för elektroteknik och elektrotekniska utbildningar i regionen och på så sätt säkerställa tillgången till dessa utbildningar även i framtiden.

Nätverkets verksamhet

  • Anordna studiebesök, gemensamma seminarier och konferenser för att sprida kunskap till och skapa kontakter mellan medlemmarna.
  • Skapa en portal för examensarbeten, sommarjobb och projektarbeten som främjar kontakter mellan studenter och lokal industri.
  • Som en del i marknadsföringen av elektroteknik instifta ett stipendium som belönar bästa examensarbete inom området elektroteknik på Linnéuniversitet.
  • Nätverket anordnar även konferensen Elkraft och kraftelektronik.

Bli medlem
Är ditt företag intresserad av att bli medlem i nätverket, kontakta koordinatorn (se nedan) för mer information. Serviceavgiften är på 1250 kr inkl moms per år.

Medlemsföretag
Alstom Power Sweden AB
Bevi Teknik & Service AB
Calmon Stegmotorteknik AB
EC Konsult AB
KraftPowercon AB
Solutions for Tomorrow AB

Övrigt
Nätverket har en styrgrupp bestående av personer från de deltagande företagen. I styrgruppen ingår även koordinatorn från Linnéuniversitetet.

Följande personer ingår i styrgruppen:
Jan-Olof Lundström, Solutions for Tomorrow
Per Ranstad, Alstom
Åke Nyström, Bevi
Magnus Larsson, Calmon
Ellie Cijvat, Linnéuniversitetet, koordinator

Kontakt
elektroteknik.linne@lnu.se

Forskning

Elektroteknik är ett samlingsbegrepp som omfattar i princip all den teknik, teori och metodik som på ett eller annat sätt berör det elektromagnetiska fenomenet. Hit hör exempelvis vågutbredning och radiokommunikation, elektronik, elkraft och elektriska maskiner, akustik, signalbehandling och reglerteknik. Vår forskning är i huvudsak teoretisk med fokus på elektromagnetisk fältteori, reglerteori, systemteori och optimering, oftast med en industriell tillämpning.

Vi deltar regelbundet i ett antal nationella och internationella forskningsprojekt och program samt bedriver grundutbildning (kandidat och master) inom elektroteknik och forskarutbildning (licentiat och doktor) inom fysik och matematik.

Forskningsprojekt inom elektroteknik

Aktuellt

Personal