studenter i fysik

Fysik

Fysiken är läran om naturens innersta väsen, från det allra minsta till hela universum. På Linnéuniversitetet kan du studera fysik i form av kurser eller program, på campus eller på distans.

Fysiken är vetenskapen om naturen i vid bemärkelse. Ämnet fysik handlar om hur materien är uppbyggd, vilka krafter som verkar på den och vad följderna blir av allt detta. Fysiken är den ursprungliga naturvetenskapen och har genom åren fått avknoppningar i form av biologi, kemi, geovetenskap etc.

Som fysiker lär du dig att bygga modeller, göra beräkningar och ställa prognoser – kort sagt, att lösa problem. Fysik är inte ett homogent ämne, utan det rymmer många olika inriktningar: biofysik, kärnfysik, meteorologi, astronomi och oceanografi är bara några. Tack vare sin breda kunskap och analytiska förmåga är fysiker eftertraktade inom en rad olika högteknologiska verksamheter.

Utbildning

Program inom fysik

Forskarutbildning

Är du intresserad av att forska som doktorand i fysik? Läs mer om vår forskarutbildning i fysik.

Forskning i fysik

Forskning i fysik handlar om att förstå den mest fundamentala lagen i naturen. Vi bedriver forskning inom området kondenserade materiens fysik/nanofysik.

  • I kondenserade materiens fysik studerar man stora samlingar av atomer, från miljarder och miljarder av atomer i bulksystem till några hundra atomer i nanopartiklar. Kondenserade materiens fysik är idag det största forskningsområdet i fysik, med stor relevans inom materiens vetenskap och teknologiska tillämpningar.

På Linnéuniversitetet erbjuder vi forskarutbildning i fysik, med inriktning inom kondenserade materiens fysik.

Aktuellt

Personal