Människor bland maskiner i labbmiljö

Forskning på G: robotiserad materialbearbetning och robotprogrammering

Våra forskare inom maskinteknik letar just nu partners för att söka medel för ett par spännande forskningsprojekt kopplat till robotiserad materialbearbetning samt innovativ robotprogrammering.

Det ena projektet handlar om robotar som med ett pennverktyg kan skapa olika former och prototyper utifrån olika tunna plåtar – processen heter robotiserad inkrementella plåtbockning, se video 1, video 2 och video 3. Roboten ska kunna ta hänsyn till olika parametrar i realtid under processen för att snabbt kunna tillverka prototyper eller låga volymer utifrån varierande omständigheter.

Det andra projektet handlar också om att förbättra robotars arbete med data som samlas in i realtid genom olika sensorer, och med hjälp av beräkningar i digitala tvillingar optimera både additiv tillverkning med metall och polymerer. I detta projekt handlar det om att testa modeller och optimera kommunikation mellan olika system (nämligen robotstyrsystem, sensorer samt beräkningsdator som kör digitala tvillingen).

Intresserad? Ta gärna kontakt så kan vi diskutera vidare!