Sonja Kovalevsky

Sonja Kovalevsky-priset

På uppdrag av Nationalkommittén i matematik vid Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) delas det årligen ut pris till gymnasiearbeten i matematik av särskilt god kvalitet författade av kvinnliga elever.

Priset är uppkallat efter Sonja Kovalevsky (1850–1891), framstående matematiker och den första kvinnliga professorn i matematik. Hon var verksam vid Stockholms universitet under åren 1883–1891.

Prissumman uppgår till högst 6 000 kronor som kan fördelas på maximalt tre gymnasiearbeten. Priset delas ut i anslutning till Sonja Kovalevsky-dagarna i Växjö den 8–9 november 2024. Vinnande gymnasiearbeten kommer att visas upp på Sonja Kovalevsky-dagarna. Priset delas ut av en jurygrupp bestående av tre personer och juryns beslut kan inte överklagas. 

Både elever och lärare kan skicka in gymnasiearbeten för bedömning av juryn. Det är viktigt att aktuella kontaktuppgifter till författaren/na finns med i ansökan, samt handledande lärares kontaktuppgifter. För att komma med i urvalet ska förslaget sändas in senast 30 juni 2024 till:

Sonja Kovalevsky-priset 2024
co Marcus Nilsson
Institutionen för matematik,
Linnéuniversitetet
35195 Växjö

Det går också bra att skicka in digitalt till sk-dagarna@lnu.se.

Om arbetet enbart redovisats i elektronisk form bör en webbadress anges där redovisningen finns tillgänglig under tiden fram till prisutdelningen.

Varmt välkomna med bidrag!