Matematikdidaktik

Matematikdidaktik

Matematikdidaktik är läran om undervisning och inlärning i matematik. Linnéuniversitetet erbjuder kurser och kompetensutveckling för skolans alla stadier, liksom forskarutbildning i ämnet.

Matematiken är en av de äldsta vetenskaperna och utgör en viktig grund för många andra ämnen. För att bli en bra matematiklärare räcker det dock inte med enbart bra ämneskunskaper i matematik. Man behöver även insikter i hur eleverna lär sig och hur man själv lär ut, för att på bästa sätt kunna överföra de önskade kunskaperna till dem.

Dessa insikter hör hemma inom ämnet matematikdidaktik, som är läran om undervisning och inlärning i matematik. Här försöker man genom systematisk forskning i både teori och praktik svara på en rad frågor om hur undervisning i matematik ska bedrivas. Vad ska undervisningen innehålla och när, hur, var och varför ska den ske, är några av de många frågor som kan ställas. Perspektivet är såväl elevernas som lärarens.

Vad gör matematikdidaktiker?

Den som läser matematikdidaktik gör det oftast som en del av sina lärarstudier, för att förstå hur man på ett bra sätt kan lära ut matematik. Likaså kan verksamma lärare på alla stadier, från förskolan till gymnasiet, komplettera sina kunskaper genom att läsa ämnet i form av fristående kurser eller annan typ av kompetensutveckling.

Man kan också arbeta med matematikdidaktik på ett mer teoretiskt och/eller övergripande plan. Som lärare eller forskare i matematikdidaktik på något universitet, eller med planering av utbildning på högre, nationell nivå, till exempel.

Matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet

Vid Linnéuniversitetet kan du studera både matematik,matematikdidaktik och matematisk statistik. Utifrån våra erfarenheter har vi utvecklat ett stort utbud av kurser och fortbildningar för alla stadier, från förskolan till gymnasiet.

Men vi är inte bara breda – som spets erbjuder vi dels ett magisterprogram, dels forskarutbildning. Vi bedriver forskning ur ett antal olika aspekter inom matematikdidaktik; läs mer under forskning. Totalt är vi ett 50-tal personer som arbetar inom matematikämnena, främst i Växjö.

Mer information om ämnet matematik finns på matematikens webbsida.

Utbildning

Magisterprogrammet i matematikdidaktik ger dig fördjupade kunskaper om lärande, undervisning och bedömning i matematik samt goda förutsättningar för att driva utvecklingsprojekt.

 

Forskning i matematikdidaktik

Forskningsmiljön i ämnet matematikdidaktik omfattar såväl teoretisk som tillämpad forskning. Vi ger utbildningar till magister-, licentiat- och doktorsexamen i matematikdidaktik.

Genom forskningsprojekt och konferenser deltar vi i både nationella och internationella forskningssamarbeten. Vår forskning inkluderar undervisning och lärande i matematik inom förskola, grundskola, senare skolår, gymnasiet och lärarutbildning. Via forskningsprojekt, nätverk och uppdrag från Skolverket har vi omfattande samverkan med verksamma matematiklärare på alla stadier.

Nätverk

  • Matematik för ämneslärare
  • Matematiklärare, matematik i förskolan
  • Matematiklärare
  • Speciallärare i matematik
  • Matematik i kulturmiljö

Samtliga dessa nätverk finns samlade här.

Kalender

I vår kalender hittar du bland annat de seminarier som kan vara intressanta för en mer allmän publik i den seminarieserie i matematikdidaktik som vi ger varje termin. Seminarierna äger normalt rum på onsdagar kl 13.15-15.00 i sal D1143 (hus D) i Växjö och i sal Ma371 (hus Magna) i Kalmar. Tid/dag och plats kan variera; se kalendern nedan. Hela seminarieserien finns på matematikdidaktikens interna webbsida.

För mer information om seminarieserien, eller för att (senast dagen innan) meddela att du vill delta i Kalmar och att salen där därför ska ringas upp, kontakta Helena Roos.