Medieteknik

Medieteknik

Medieteknik är ett ämne under ständig utveckling där man kombinerar olika digitala medier med interaktivitet för att skapa intressanta produkter och tjänster. Inom medieteknik undersöker man också hur man ska anpassa produkten till en viss målgrupp, hur man på bästa sätt distribuerar och publicerar den, samt hur interaktiva produkter och tjänster används i olika sammanhang.

Medieteknik är ett ämne som hela tiden utvecklas i takt med att internet-teknologin och nya kommunikationstekniker växer fram. Webb 2.0, mobila terminaler, bloggar, wikis, script-programmering, spel, sensorer och mobila lärmiljöer är idag några av de aktuella begreppen.

Medieteknik tillämpas inom många olika områden som pedagogik, spel, film, reklam, den dynamiska webben, virtuella miljöer och mobila enheter som mobiltelefoner och handdatorer. Ämnet är tvärvetenskapligt och har influenser från många andra områden, till exempel datavetenskap, informatik, pedagogik och medie- och kommunikationsvetenskap, men också från konstnärliga ämnen.

Vad gör en medietekniker?

Framtiden är digital! Både företag och organisationer kommer därför att ha ett stort behov av personer som behärskar den nya tekniken. Efter utbildningen kommer du att kunna arbeta med digitala medier på många olika sätt. Exempelvis kan du designa webbaserade informations- eller undervisningssystem, redigera och sända video, förstå communities samt utveckla spel eller webblösningar för företag.

Du kommer förmodligen ofta att arbeta i eller leda projektgrupper som innehåller vitt skilda kompetenser.

Utbildning

Vi erbjuder både program och kurser inom ämnet medieteknik. På grundnivå kan du läsa det treåriga kandidatprogrammet Interaktiva medier och webbteknologier och på avancerad nivå kan du läsa masterprogrammet Sociala medier och webbteknologier som ges på engelska. Alla våra kurser går även att läsa som fristående kurser och flera av dem går att läsa på distans.

Kompetensutveckla dig inom IKT och lärande

Kurser för verksamma pedagoger på samtliga stadier, från förskolan till gymnasiet.

Digitala verktyg i förskolan
För dig som vill lära dig använda olika digitala verktyg för att aktivera barnens lärande och upptäckarlust med hjälp av alla sinnen.

Digitala verktyg i förskolan 15 hp

IKT och lärande – digital kompetens och pedagogiska verktyg
För dig som vill öka dina kunskaper om hur du kan använda digital teknik i din roll som lärare eller IKT-pedagog.

IKT och lärande - digital kompetens och pedagogiska verktyg 7,5 hp

Skräddarsydd kompetensutveckling
För skolor och kommuner – sätt samman uppdragsutbildningar i medietekniska ämnen utifrån era egna önskemål och behov.

Forskarutbildning

Är du intresserad av att forska som doktorand i medieteknik? Läs mer om vår forskarutbildning i medieteknik.

Forskning

På Linnéuniversitetet har forskningen inom medieteknik fokus på mobilitet, sociala medier och lärande. Huvuddelen av forskningen bedrivs inom forskargruppen Center for Learning and Knowledge Technologies (CeLeKT).

Aktuellt

Personal

Personal medieteknik