Medieteknik

Medieteknik

Medieteknik är ett ämne under ständig utveckling där man kombinerar olika digitala medier med interaktivitet för att skapa intressanta produkter och tjänster. Inom medieteknik undersöker man också hur man ska anpassa produkten till en viss målgrupp, hur man på bästa sätt distribuerar och publicerar den, samt hur interaktiva produkter och tjänster används i olika sammanhang.

Medieteknik är ett ämne som hela tiden utvecklas i takt med att internet-teknologin och nya kommunikationstekniker växer fram. Webb 2.0, mobila terminaler, bloggar, wikis, script-programmering, spel, sensorer och mobila lärmiljöer är idag några av de aktuella begreppen.

Medieteknik tillämpas inom många olika områden som pedagogik, spel, film, reklam, den dynamiska webben, virtuella miljöer och mobila enheter som mobiltelefoner och handdatorer. Ämnet är tvärvetenskapligt och har influenser från många andra områden, till exempel datavetenskap, informatik, pedagogik och medie- och kommunikationsvetenskap, men också från konstnärliga ämnen.

Utbildning

Vi erbjuder både program och kurser inom ämnet medieteknik. På grundnivå kan du läsa det treåriga kandidatprogrammet Interaktiva medier och webbteknologier och på avancerad nivå kan du läsa masterprogrammet Sociala medier och webbteknologier som ges på engelska. Alla våra kurser går även att läsa som fristående kurser och flera av dem går att läsa på distans.

Forskarutbildning

Är du intresserad av att forska som doktorand i medieteknik? Läs mer om vår forskarutbildning i medieteknik.

Forskning i medieteknik

På Linnéuniversitetet har forskningen inom medieteknik fokus på mobilitet, sociala medier och lärande. Huvuddelen av forskningen bedrivs inom forskargruppen Center for Learning and Knowledge Technologies (CeLeKT).

Samverkan

Samverkan inom medieteknik är en viktig del i såväl utbildning som forskning och stärker både lärare och forskare inom ämnet men också våra externa partners. Det finns ständiga behov av extern medverkan i våra utbildningar genom till exempel gästföreläsningar, fallstudier, projekt- och/eller examensarbeten. Vi utvecklar och ger också kurser i nära samarbete med yrkesverksamma och bidrar på så sätt till det livslånga lärandet.

Inom forskningen letar vi kontinuerligt efter nya samarbetspartners, idéer för gemensamma forskningsprojekt kan antingen komma från er som externa partner eller från våra forskare och kan leda till gemensam forskning och utveckling.

Vi står även bakom Stora IT-kompetenspriset, som delas ut till ett företag eller en organisation som arbetat engagerat med kompetensutveckling av personalen och samverkat med IT-relaterade utbildningar.

Vill du veta mer om vilka samverkansmöjligheter som finns är du välkommen att kontakta oss på datait@lnu.se som kan guida dig rätt.

Du kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev: Nyhetsbrev Data/IT

Aktuellt

Personal