Flicka tittar på en modell byggd av spagetti

NT-didaktik

Vi har stor erfarenhet av lärarutbildningar, kurser och utbildningsdagar i naturvetenskap och teknik för lärare i förskola och grundskola. Våra kurser och utbildningar utgår alltid från ett praktiskt och laborativt arbetssätt där vi företrädesvis använder enkelt, lättillgängligt och billigt material. Innehållet i föreläsningar och praktiskt arbete kopplas till aktuella mål i läroplan och kursplan.

Vi kan erbjuda följande fortbildningar

  • Inspirationsdagar och seminarieserier - förskolan till åk 9
  • Workshop - en eller flera dagar med praktisk betoning
  • Seminarieserier - Nya kunskaper och ny inspiration

Poänggivande kurser

  • Specialanpassade efter era önskemål - för lärare från förskola till åk 6
  • Som exempel: 7,5 hp för Förskollärare i Växjö kommun

Kursutbud sommar 2021

Kurserna är öppna för sen anmälan.

Anmälan till Läralyftskurserna stänger den 15 maj för ansökan.

De kurser med fysiska träffar kan antalet träffar komma att minskas under rådande omständigheter.

Kursutbud hösttermin

Kurserna är öppna för sen anmälan.

Studenter berättar

Student poserar framför bord, i bakgrunden sitter studentkollegor koncentrerade i studieuppgiftten

"Jag har fått en större förståelse för ämnet"

Martin Karlsson är lärare i årskurs 4-5 och undervisar i naturorienterade ämnen. Just nu läser han kursen Teknik för lärare 4-6 och är på kursens andra fysiska träff på Linnéuniversitetet.

Varför läser du kursen?

– Jag undervisar i teknik, men saknar behörighet i ämnet. Jag vill ha högre kvalitet i undervisningen och mer kunskap i ämnet, säger Martin Karlsson.

Hur är det att läsa på distans?

– Att läsa på distans fungerar bra. Det här är min andra fysiska träff, och de båda träffarna har hittills varit mycket bra. Lärarna är kunniga och det ger mycket att vara här. Även de uppgifter som är distansbaserade är bra upplagda, och det är inga problem att kombinera jobbet som lärare med att läsa kursen, säger Martin.

En annan sak Martin gillar med kursen, är att utbytet med de andra kursdeltagarna ger lite extra.

– Skillnaden mot när jag läste lärarprogrammet är att deltagarna här har hunnit testa sina praktiska kunskaper. Det är inte så ofta jag får chansen att prata med andra lärare i teknikämnet.

Vad har du för nytta av kursen i din undervisning?

– Jag märker direkt att kursen gör nytta i min undervisning. Det finns en helt annan tanke bakom undervisningen – jag har fått en större förståelse för ämnet, säger Martin.

Tidigare studenter berättar

Porträtt Johannes Olsson

Johannes har läst kurser inom teknik

Ett stort intresse för teknik gjorde att Johannes Olsson valde att läsa kurser inom teknik. Idag jobbar han som lärare på Skansenskolan på Öland.

Var och med vad jobbar du idag?

– Jag arbetar på Skansenskolan åk 7- 9 i Mörbylånga kommun på Öland. Idag undervisar jag i matematik, biologi och kemi. Jag har också en grupp elever under 80 minuter varje vecka då vi tillsammans provar olika typer av programmering, styrning och reglering, samt ritteknik och 3D-skrivare.

Vilka kurser har du studerat? 

– I grunden har jag en lärarutbildning för de senare åren med inriktning matematik/NO. På senare tid har jag via Linnéuniversitetet läst kurserna ”Teknik i skola och samhälle”, ”Teknik som företeelse och kunskapsfält” och ”Teknikhistoria”.

Varför valde du att läsa kurserna?

– Jag har ett stort intresse av teknik både privat och i mitt arbete. Jag har länge saknat möjligheten att få undervisa i teknik då jag inte haft behörighet i det. Då det är något jag brinner för och med tanke på den snabba teknikutveckling som sker, samt förändringar i läroplanen och i huvudsak kursplanen för teknik, känns det ännu mer aktuellt att ta del av de teknikkurser som erbjuds. Jag vill vara en del i att förbereda eleverna för ett liv i vårt allt mer digitaliserade samhälle. Teknikutvecklingen går snabbt framåt och teknikkurserna som jag läste har gett mig en bra grund att stå på och bygga vidare på.

Vad var det bästa med kurserna? 

– Det var att få möjligheten att skapa goda relationer med väl insatta lärare som tidigare arbetat på olika stadier inom skolan. 

– Det var också intressant att få lära sig om hur tekniken har utvecklats, påverkat och påverkar samhället, men också till vem de tekniska produkterna riktats och riktas. Det var även intressant att få mer kunskaper i hur teknik utvecklats till den teknik som används idag och vilken vidareutveckling som kommer att ske framöver. 

På vilket sätt har du haft praktisk nytta av dina nya kunskaper? 

– Även om jag för tillfället inte undervisar i teknikämnet har jag dagligen nytta av de kunskaper som jag fått genom kurserna. Idag är teknik, och i synnerhet digital teknik, en mycket naturlig del av elevernas liv och många elever har dessutom ett stort teknikintresse. Både i klassrummen och i korridorerna sker det också samtal och diskussioner kring teknikens roll i dåtid och nutid.