Skog och träteknik

Vi bedriver utbildning och forskning inom ett brett vetenskapligt område, från skog till färdig produkt och utveckling av nya träprodukter för byggande och boende.

Institutionen för skog och träteknik finns i Växjö som ligger i en viktig region i Europa med avseende på skogsbruk och skogsindustri.

Trä är ett positivt material på många sätt. Det är en råvara som det finns gott om och som bidrar till ett sunt kretslopp. Trä har sitt ursprung i skogen, och där börjar även vår verksamhet, som spänner över hela produktionskedjan – från den lilla plantan i skogen till den färdiga produkten. Vi har också kompetens när det gäller hur klimatet påverkar skogen och skogens klimatnytta.

Vi utbildar cirka 750 studenter varje år. De allra flesta av dessa studenter läser våra kurser på distans och finns spridda över hela Sverige.

Öppet hus på skog och trä 7 nov

Föreläsningar, företag, utbildningsinformation...

Tisdag 7 november 2017 kl 17-20 bjuder vi in till en kväll med temat forskning och utbildning inom skog och trä. Då är alla intresserade välkomna att lyssna på föreläsningar, träffa företag i branschen och få information om våra utbildningar. Läs om programmet och anmäl dig.

Utbildning

Hållbart familjeskogsbruk 90 hp

Hållbart familjeskogsbruk är en samling kurser om 90 högskolepoäng som är framtagna med utgångspunkt i kunskaper som krävs för att förvalta en skogsfastighet. Läs mer nedan.

Kurser inom skog och trä

Forskning

Forskningsprojekt inom skog och träteknik

Aktuellt

Följ skog och trä i sociala medier

Facebook
Twitter
Instagram

Personal

Personal skog och träteknik