Skog och träteknik

Vi bedriver utbildning och forskning inom ett brett vetenskapligt område, från skog till färdig produkt och utveckling av nya träprodukter för byggande och boende.

Institutionen för skog och träteknik finns i Växjö som ligger i en viktig region i Europa med avseende på skogsbruk och skogsindustri.

Trä är ett positivt material på många sätt. Det är en råvara som det finns gott om och som bidrar till ett sunt kretslopp. Trä har sitt ursprung i skogen, och där börjar även vår verksamhet, som spänner över hela produktionskedjan – från den lilla plantan i skogen till den färdiga produkten. Vi har också kompetens när det gäller hur klimatet påverkar skogen och skogens klimatnytta.

Vi utbildar cirka 750 studenter varje år. De allra flesta av dessa studenter läser våra kurser på distans och finns spridda över hela Sverige.

Utbildning

Hållbart familjeskogsbruk 90 hp

Hållbart familjeskogsbruk är en samling kurser om 90 högskolepoäng som är framtagna med utgångspunkt i kunskaper som krävs för att förvalta en skogsfastighet. Läs mer nedan.

Kurser inom skog och trä

Magister- och masterexamen kurspaket 2018/19

Nu kan du som har en skogskandidatexamen (alternativt en generell kandidatexamen inom skogs- och träteknik) fördjupa dig på avancerad nivå. Vi har tagit fram två kurspaket med fristående kurser som kan leda till examen på magister- eller masternivå. Studierna ges på distans och deltid, med undantag för examensarbetet som ges på heltid. 

Magisterexamen

För magisterexamen krävs kandidatexamen plus ytterligare minst 60 hp, varav minst 45 hp på avancerad nivå och 30 hp inom skogs- och träteknik inkluderande minst 15 hp examensarbete. 

Masterexamen

För masterexamen krävs kandidatexamen plus ytterligare minst 120 hp varav minst 90 hp på avancerad nivå och 60 hp inom skogs- och träteknik inkluderande minst 30 hp examensarbete.

Mer info

För mer detaljerad info kring ex behörighet, kontakta Johan Lindeberg.

Expertkompetens för hållbart träbyggande

Linnéuniversitetet erbjuder avgiftsfria kurser för yrkesverksamma inom byggsektorn och hela den träbearbetande industrin. Kurserna inom projektet Expertkompetens för hållbart träbyggande är framtagna tillsammans med näringslivet, med stöd från KK-stiftelsen. Kurserna är anpassade för att kunna genomföras parallellt med ordinarie anställning. Läs mer nedan.

Forskning

I forskargruppen Skog och trä forskar vi vetenskapligt brett, från skog till färdig produkt, och med utveckling av nya träprodukter för byggande och inredning. Forskningen och grundutbildningen bildar ett träteknologiskt centrum i Växjö – en mötesplats för forskning, näringsliv och samhälle i frågor inom skogssektorn, trä- och byggnäringen. Regionen runt Växjö och Kalmar är ett av de viktigaste områdena i Europa vad gäller skogsbruk och skogsindustri.

Forskningsprojekt inom skog och träteknik

Aktuellt

Följ skog och trä i sociala medier

Facebook
Twitter
Instagram

Personal

Personal skog och träteknik