Skog och träteknik

Vi bedriver utbildning och forskning inom ett brett vetenskapligt område, från skog till färdig produkt och utveckling av nya träprodukter för byggande och boende.

Institutionen för skog och träteknik finns i Växjö som ligger i en viktig region i Europa med avseende på skogsbruk och skogsindustri.

Trä är ett positivt material på många sätt. Det är en råvara som det finns gott om och som bidrar till ett sunt kretslopp. Trä har sitt ursprung i skogen, och där börjar även vår verksamhet, som spänner över hela produktionskedjan – från den lilla plantan i skogen till den färdiga produkten. Vi har också kompetens när det gäller hur klimatet påverkar skogen och skogens klimatnytta.

Vi utbildar cirka 750 studenter varje år. De allra flesta av dessa studenter läser våra kurser på distans och finns spridda över hela Sverige.

Utbildning

Hållbart familjeskogsbruk 90 hp

Hållbart familjeskogsbruk är en samling kurser om 90 högskolepoäng som är framtagna med utgångspunkt i kunskaper som krävs för att förvalta en skogsfastighet. Läs mer nedan

Kurser inom skog och trä, avancerad nivå

Här kan du själv plocka ihop kurser till ett magisterår för att sedan ta ut en magisterexamen i Skog och träteknik. Behörig är du som har examen från Skogskandidatprogrammet, ingenjörsprogrammet i Skog och träteknik eller har en kandidatexamen inom annat tekniskt ämne.

Forskning

Aktuellt

Följ skog och trä i sociala medier

Facebook
Twitter
Instagram