Skog och träteknik

Vi bedriver utbildning och forskning inom ett brett vetenskapligt område, från skog till färdig produkt och utveckling av nya träprodukter för byggande och boende.

Institutionen för skog och träteknik finns i Växjö som ligger i en viktig region i Europa med avseende på skogsbruk och skogsindustri.

Trä är ett positivt material på många sätt. Det är en råvara som det finns gott om och som bidrar till ett sunt kretslopp. Trä har sitt ursprung i skogen, och där börjar även vår verksamhet, som spänner över hela produktionskedjan – från den lilla plantan i skogen till den färdiga produkten. Vi har också kompetens när det gäller hur klimatet påverkar skogen och skogens klimatnytta.

Vi utbildar cirka 750 studenter varje år. De allra flesta av dessa studenter läser våra kurser på distans och finns spridda över hela Sverige.

Skog och träteknik bedriver vetenskapligt bred forskning, från skog till färdig produkt. Vi är även engagerande i ett olika samverkansprojekt, exempelvis Skog och träcentrum syd.

Utbildning

Forskning i skog och träteknik

I forskargruppen Skog och trä forskar vi vetenskapligt brett, från skog till färdig produkt, och med utveckling av nya träprodukter för byggande och inredning. Forskningen och grundutbildningen bildar ett träteknologiskt centrum i Växjö – en mötesplats för forskning, näringsliv och samhälle i frågor inom skogssektorn, trä- och byggnäringen. Regionen runt Växjö och Kalmar är ett av de viktigaste områdena i Europa vad gäller skogsbruk och skogsindustri.

Aktuellt

Följ skog och trä i sociala medier

Facebook
Twitter
Instagram

Personal

Personal skog och träteknik