Soluppgång över snöigt landskap

Yrkeskunnande och teknologi

Den kunskap som ligger djupast hos mästaren i ett yrke är den tysta kunskap som bara visar sig i handlingen. Självklart behövs teoretisk kunskap och logiska analyser – men det som ger sig tillkänna som ett misslyckande eller en framgång beror oftast på något annat än brist på teoretisk kunskap. Vad som har gått snett är sällan lätt att sätta fingret på!

För att etablera en miljö som står upp för den praktiska kunskapen inrättades ämnet "Yrkeskunnande och teknologi" vid Linnéuniversitetet år 2009. Ämnet har en mångårig historia vid KTH bakom sig och det har under de senaste decennierna producerats 20 avhandlingar som från grunden synliggör yrkeskunnande i arbetslivet.

INNEHÅLL DENNA SIDA:

 

  •   Program

           - Yrkeskunnande och professionsutveckling, Master 120hp

           - Yrkeslärarutbildningen

           - Innovationsmastern

  •   Fristående kurser

          - Utveckling av yrkeskunnande, 7,5hp

          - Företagsutveckling, 7,5hp

  • Uppdragsutbildning

          - APL-utvecklarutbildning

AKTUELLT

PROGRAM


Yrkeskunnande och professionsutveckling, Master 120hp
Du har yrkeserfarenhet och vill komma tillbaka till akademin för att kvalificera såväl ditt eget yrkeskunnande som att bidra till erfarenhetsutveckling i din verksamhet.

Inom studie- och forskningsområdet yrkeskunnande och teknologi ställer vi oss frågan: Vad gör mig skicklig i mitt yrke? Vi riktar blicken mot glappet mellan teorins generella anspråk och den komplexitet som präglar all praktik. Vi hävdar att praktiken står på egna ben, den är inte teorins styvbarn. Trots att man riktar frågor till sin egen erfarenhetsbank handlar inte yrkeskunnande om psykologi. Den kunskap vi söker är av bransch- och verklighetsnära slag och den handlar om den yttre världen, om arbetslivet.

FRISTÅENDE KURSER

Utveckling av yrkeskunnande – dialog, reflektion och mentorskap, 7,5hp

Vårt mål med kursen är att ge kunskap om och verktyg för att bygga framtida förtroendefulla relationer genom dialog. Detta leder oss till att arbeta med

  • "arenor" för dialog
  • spelregler för dialogen
  • insikter om värdet av din erfarenhetsbaserade kunskap (kallas ibland praktisk kunskap) och hur den står i relation till teoretisk kunskap
  • att hitta och arbeta med uttryck för hur praktisk kunskap kan gestaltas

Datum för träffar under 2018 är 14 september, 26 oktober och 7 december. Sista kursträffen är 18 januari 2019.

Presentation av kursen

Företagsutveckling inom SME med teknisk inriktning, 7,5hp (INSTÄLLD)

Kursen ger kunskap och stöd i frågor som rör strategisk planering när det gäller marknadsbevakning, produktutveckling och affärsutveckling. Det är företaget som är utgångspunkten i kursen. Du kommer även få insyn i hur man kan uttrycka erfarenhetsbaserad kunskap och olika sätt att bedriva systematisk strategisk utveckling.

Presentation av kursen

UPPDRAGSUTBILDNING

Hösten 2018 ger vi på uppdrag av Skolverket en femdagars APL-utvecklarutbildning för yrkeslärare. Utbildningen syftar till att fördjupa och utveckla samverkan mellan skola och arbetsliv.

Målgrupp: Yrkeslärare och APL-ansvariga med undervisningserfarenhet från gymnasial yrkesutbildning. Du som ska gå utbildningen kan komma ifrån gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, vuxenutbildning och/eller särvux.

Ansök genom att skicka in excelfilen per e-post till ykt.tek@lnu.se. Se ytterligare information nedan under "APL-utvecklarutbildning HT 2018". Anmälan är öppen från den 15 december 2017 till den 15 maj 2018.

Samverkan