Soluppgång över snöigt landskap

Yrkeskunnande och teknologi

Den kunskap som ligger djupast hos mästaren i ett yrke är den tysta kunskap som bara visar sig i handlingen. Självklart behövs teoretisk kunskap och logiska analyser – men det som ger sig tillkänna som ett misslyckande eller en framgång beror oftast på något annat än brist på teoretisk kunskap. Vad som har gått snett är sällan lätt att sätta fingret på!

PROGRAM


Yrkeskunnande och professionsutveckling, Master 120hp
Du har yrkeserfarenhet och vill komma tillbaka till akademin för att kvalificera såväl ditt eget yrkeskunnande som att bidra till erfarenhetsutveckling i din verksamhet.

Inom studie- och forskningsområdet yrkeskunnande och teknologi ställer vi oss frågan: Vad gör mig skicklig i mitt yrke? Vi riktar blicken mot glappet mellan teorins generella anspråk och den komplexitet som präglar all praktik. Vi hävdar att praktiken står på egna ben, den är inte teorins styvbarn. Trots att man riktar frågor till sin egen erfarenhetsbank handlar inte yrkeskunnande om psykologi. Den kunskap vi söker är av bransch- och verklighetsnära slag och den handlar om den yttre världen, om arbetslivet.

FRISTÅENDE KURSER

AI och yrkeskunnande

Visst skulle du vilja fördjupa förståelsen för gränslandet mellan människa och maskin och vad det skulle innebära för ditt yrkeskunnande! Kursen rör artificiell Intelligens (AI) och digitaliseringsprocessens möjligheter och utmaningar.

Utveckling av yrkeskunnande – dialog, reflektion och mentorskap, 7,5hp

Genom reflektion över och dialog om dina erfarenheter ger kursen kunskap om och verktyg för att bygga förtroendefulla relationer för såväl din personliga utveckling som för olika typer av arbetslag.

Företagsutveckling inom SME med teknisk inriktning, 7,5hp (INSTÄLLD)

Kursen ger kunskap och stöd i frågor som rör strategisk planering när det gäller marknadsbevakning, produktutveckling och affärsutveckling. Det är företaget som är utgångspunkten i kursen. Du kommer även få insyn i hur man kan uttrycka erfarenhetsbaserad kunskap och olika sätt att bedriva systematisk strategisk utveckling.

UPPDRAGSUTBILDNING

Validering i praktiken

Kursen handlar om validering av vuxnas kunskap och kompetens ger deltagarna förutsättningar att utveckla arbetet med validering i praktiken. Kursen utgår både från konkreta exempel och teoretiska perspektiv i relation till valideringspraktiken.
Läs mer om kursen som startar hösten 2022