Sjöfartshögskolans torn

Sjöfartshögskolan

Med engagemang, ny teknik och erfarenhet formar vi morgondagens ledare inom sjöfart och drift.

Här kan du läsa mer om och anmäla dig till våra fortbildningskurser och uppdragsutbildningar.

På Sjöfartshögskolan kan du utbilda dig till sjökapten, sjöingenjör samt tekniker inom drift- och underhållsteknik. Hos oss arbetar lärare med stor erfarenhet både till sjöss och i land. Vi erbjuder moderna utbildningar i en miljö med närhet till både Östersjön och Kalmar centrum.

För oss är det viktigt att skapa möten mellan studenter, forskare och näringsliv. För att knyta sjöbefälsstudenterna till arbetslivet redan under studietiden har vi förlagt flera längre perioder utbildning ombord på olika typer av fartyg. Läser du till sjökapten eller sjöingenjör kommer du att ha fartygsförlagd praktik på alltifrån kryssningsfartyg i Hongkong till isbrytare och tankfartyg i Norden.

Programmet Drift- och underhållsteknik ger dig en bred kompetens för arbete som tekniker eller ingenjör inom bl.a. kraft-, värme- och processindustrin.

Välkommen på virtuellt studiebesök

Delta på Sjöfartshögskolans virtuella studiebesök här. Starta klippet och se när våra studenter visar upp:

  • Övningsfartyget Calmare Nyckel från bryggan
  • Övningsfartyget Calmare Nyckel från maskinrummet
  • Labbsalen
  • Maskinrumssimulatorn
  • Navigationssimulatorn
  • Rescue Training Centre

Utbildning

Fortbildningskurser och uppdragsutbildning

Sjöfartshögskolans erbjuder ett stort antal uppdragsutbildningar och fortbildningskurser inom sjöfarts- och driftnäringen. Uppdragsutbildningarna kan skräddarsys vilket ger stor flexibilitet avseende innehåll, tid och omfattning. Vi har en modern och omfattande utrustning för att effektivt kunna träna de praktiska momenten i undervisningen.

Här kan du läsa mer om och anmäla dig till våra fortbildningskurser och uppdragsutbildningar

Program på Sjöfartshögskolan

Från hösten 2019 ger Ekonomihögskolan i samarbete med Sjöfartshögskolan en ny inriktning på Internationella turismprogrammet; Cruise management. Utbildningens unika inriktning, i kombination med turismvetenskap och företagsekonomi, förbereder studenten för ledande positioner inom rederier och kryssningsturism.

Aktuellt

Öppna föreläsningar

Varje termin ger vi ett antal öppna föreläsningar med anknytning till sjöfart och driftteknik, med intressanta externa föreläsare. Se terminens program.

Forskning

Forskningen inom ämnet sjöfartsvetenskap analyserar den internationella sjöfartens förutsättningar, dagliga verksamhet och konsekvenser för miljö och människors hälsa. Verksamheten ombord på fartyg är av centralt intresse, inte minst samspelet mellan människor och mellan människa och teknik.

Vår forskning om arbetsliv, organisation, kommunikation, sjösäkerhet, riskhantering, energieffektivisering och sjöfartens påverkan på miljön utnyttjar teorier och metoder från andra samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga och tekniska ämnesområden.

Läs mer på forskargruppen Sjöfartsvetenskaps webbsida.

Bild Calmare Nyckel

Kontakta oss

E-post:
kma@lnu.se

Postadress:
Sjöfartshögskolan
391 82 Kalmar

Besöksadress:
Landgången 4