Studenter i Kalmar gästhamn

Anmälan till Sjöfartshögskolans fortbildningskurser

Sjöfartshögskolan erbjuder ett stort antal fortbildningskurser och möjlighet att boka uppdragsutbildningar.