Studenter i Kalmar gästhamn

Anmälan till Sjöfartshögskolans fortbildningskurser

Sjöfartshögskolan erbjuder ett stort antal fortbildningskurser och möjlighet att boka uppdragsutbildningar.

Vid osäkerhet om du är behörig att antas till våra fortbildningskurser är det bra att kontrollera med Transportsportstyrelsen innan anmälan till kurs görs.