RTC Kalmar

Fortbildning och uppdragsutbildning

Sjöfartshögskolan erbjuder ett stort antal fortbildningskurser och möjlighet att boka uppdragsutbildningar.

Förutom Sjöfartshögskolans utbildningar på grund- och avanceradnivå erbjuder vi ett stort antal uppdragsutbildningar och fortbildningskurser till sjöfarts- och driftnäringen. Uppdragsutbildningarna kan skräddarsys vilket ger stor flexibilitet avseende innehåll, tid och omfattning.Vi har en modern och omfattande utrustning för att effektivt kunna träna de praktiska momenten i undervisningen.

RTC Kalmar
Fartyg som bryter is

Basic & Advanced Polar Code course for Officers and operators W 11 and
W 20/2019 in Kalmar. For more information and registration:
http://www.viking-ice.com/course

Rescue Training Centre

Rescue Training Centre, RTC, ligger i centrala Kalmar med fem minuters promenad från Sjöfartshögskolans lokaler. RTC har nyrenoverade lokaler och ny utrustning. Inom området finns klassrum,verkstäder och omklädningsrum. På kajen har tre typer av räddningsfarkoster monterats, en snabbgående räddningsbåt, en täckt livbåt och en så kallad frittfallbåt.

Både sjöbefälsstudenter och fortbildning för yrkesaktiva kommer att bedrivas vid RTC.

Fortbildning

Sjöfartshögskolan har ett stort utbud av fortbildningskurser för sjöfarts-och driftsnäringen. Under kursen får delltagrna ta del av modern utrusting och undervisas av kompetenta lärare. Nedan finner du terminens schema över fortbildningskurser, bland annat vår nya kurs Basic Safety refresh – kombinationskurs. 

Uppdragsutbildningar

Utöver våra externa kurser anordnar vi uppdragsutbildningar. Några av våra uppdragsgivare är Marinen, Försvarsmakten, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Stena Line, Stena Drilling, Destination Gotland och Viking Supply.

Exempel på tidigare utbildningar är: 

  • Basic Safety
  • Manilla Refresh
  • Lotskurser
  • Isnavigering
  • Shiphandling
  • Tanksäkerhet

Intresserad? Kontakta Katarina Söderling via e-post fortbildning.sjo@lnu.se

övning vid skolfartyget