personer som diskuterar runt ett stort bord

Stöd för små och medelstora företag i Linnéregionen för att stärka teknisk kompetens och konkurrenskraft

Linnéuniversitetet har en rad olika projekt och aktiviteter inom området teknik som vänder sig till små och medelstora företag. Här finns dessa samlade på en och samma sida.

Starka och konkurrenskraftiga företag i Linnéregionen är en förutsättning för en välmående region. Fakulteten för teknik är därför involverad i en rad olika projekt och aktiviteter som främst vänder sig till små och medelstora företag (SMF), det vill säga företag med upp till 249 anställda, för att stödja kompetensuppbyggnaden inom en rad olika teknikområden.

Projekten finansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) via Tillväxtverket samt Region Kalmar län och Region Kronoberg. Eftersom målgruppen är densamma för företagen, aktiviteterna på många sätt påminner om varandra och flera av projektens aktiviteter kan vara av intresse för samma företag, har vi valt att göra denna samlingssida för att underlätta.

Samtliga projekt är till för er som företag och vi vill gärna komma i kontakt med er. Är du intresserad av att få stöd i din och ditt företags utveckling, tveka inte att kontakta oss så lotsar vi dig till rätt projekt och aktiviteter.

Representanter från projekten kommer att vara ute i Linnéregionen på olika typer av evenemang, nätverksträffar etc för att knyta kontakter – bjud gärna in oss. Vi kan antingen delta som vanliga deltagare och bara mingla runt, eller dela med oss av den kunskap som finns inom respektive projekt.

Intresseanmälan

Jag vill veta mer om projektet som arbetar med:
Jag är intresserad av aktiviteter inom följande område:

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

Aktuellt

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.