kunskapens träd som växer upp ur uppslagen bok

TeMa Linné – Centrum för skolsamverkan

Här samlas de möjligheter, riktade mot skolan, som fakulteten för teknik erbjuder. Det handlar om nätverksarbete, kompetensutveckling, konferenser, elevaktiviteter och en del annat. Allt med syftet att stimulera intresset och öka kompetensen inom matematik, naturvetenskap, teknik och utbildningsteknologi samt yrkeslärares arbete.

För personal i förskola och skola

Aktuellt