AI-genererad bild med väderkvarnar

Utbildning vid fakulteten för teknik

Teknikutbildning ger framtidsjobb! Ju bättre nätverk du bygger upp med företag och omgivande samhälle under studietiden ju större chans att du får jobb efter avslutad utbildning. Du som läser en teknikutbildning hos oss har kontinuerlig kontakt med företagen i regionen. Vi frågade 1000 studenter som avslutade sin utbildning 1997-2007: 95% av dem har jobb. De allra flesta inom privata sektorn men även inom stat, kommun och landsting.

Våra utbildningar på grundnivå

Våra utbildningar på avancerad nivå