bild från klassrum med elever och lärare

Distansstudier för ämnesbehörighet

Nedan finner du de kurser som är lämpliga för dig som vill studera för lärarlegitimation med behörighet i ämnena matematik, fysik, naturorienterande ämnen och teknik.

Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar har lång erfarenhet av att erbjuda utbildningar på distans riktade mot verksamma lärare. Vi erbjuder möjlighet att komplettera med ämnesstudier i matematik, fysik inom F-9 och gymnasieskolan samt naturorienterande ämnen och teknik för F-6. Kurserna är exempelvis lämpliga för dig som:

  • önskar legitimation med ny ämnesbehörighet,
  • önskar legitimation med ämnesbehörighet på ytterligare stadier,
  • önskar en lärarexamen i något av våra ämnen.
Lärare hjälper elev med uppgift i matematik
Lärare gör en laboration tillsammans med små robotar föreställande bi.

 

Kurserna ges på distans, en del med träffar på Linnéuniversitetet och andra på heldistans. Studietakten varierar mellan 25-100 %.

Ansökan

För höstterminens kurser behöver du ansöka i mitten av april och för vårterminen gäller mitten av oktober. Du gör din ansökan via Antagning.se, där kan du se aktuella ansökningsdatum. I ansökan ska de dokument som styrker din grundläggande behörighet bifogas, till exempel ditt gymnasiebetyg eller meritförteckning från tidigare högskolestudier.

Matematik-matematikdidaktik för åk F-3 och 4-6

Ämnesområdet matematik-matematikdidaktik för åk F-3 och åk 4-6 omfattar kurser upp till 30 hp. 

Förslag på ingående kurser för ämnesbehörighet åk F-3

Schemat nedan är ett förslag på lämplig struktur med lämpliga kurser för dig som vill studera på kvartsfart d.v.s. 7,5 hp per termin. Första året på hösten och våren läser du kursen 1MD135. Andra året läser du kursen 1MD136. Båda kurserna omfattar 15hp och går på kvartsfart.

 

Förslag på ingående kurser för ämnesbehörighet åk 4-6

Schemat nedan är ett förslag på lämplig struktur med lämpliga kurser för dig som vill studera på kvartsfart d.v.s. 7,5 hp per termin. Första året på hösten och våren läser du kursen 2MD145. Andra året läser du kursen 2MD146. Båda kurserna omfattar 15hp och går på kvartsfart.

Matematik-matematikdidaktik för åk 7-9 och gymnasieskolan

Ämnesområdet matematik-matematikdidaktik för åk 7-9 och gymnasieskolan omfattar kurser upp till 45 eller 90 hp.

Förslag på ingående kurser för ämnesbehörighet åk 7-9 samt gymnasiet

Schemat nedan är ett förslag på lämplig struktur med lämpliga kurser för dig som vill studera på halvfart d.v.s. 15 hp per termin.

För utökad behörighet mot åk 7-9 behövs 45 hp som sedan kan byggas på med ytterligare 45 hp (totalt 90 hp) för behörighet mot gymnasieskolan.

För dig med befintlig lärarexamen finns dessutom kursen 2MA170, 45hp som förbereder för ämnesbehörighet för åk 7-9 (startar på vårterminen).

Förslag på kurser för utökad behörighet mot årskurs 7-9 samt gymnasiet

 

*kursen kräver speciella förkunskaper, se kursplan för respektive kurs.

Kontaktperson: Miguel Perez

Fysik

För komplettering av kurser i fysik till en ämneskompetens motsvarande 45 eller 90 hp studerar du kurser enligt strukturen nedan. Tidigare studerade och godkända kurser kan bedömas för ett (eventuellt) tillgodoräknande inom 1-45 eller 1-90 hp.

Ingående kurser

Samtliga kurser nedan är på 7,5 hp (utom ett eventuellt examensarbete, som omfattar 15 hp). Kursschemat är planerat för studier på halvfart, d.v.s. kurser motsvarande 15 hp per termin. Annan studietakt är också möjlig.

Samtliga kurser kan läsas via distans eller på campus. Välj det som passar dig genom att klicka på "Välj utbildningstillfälle" i högerkolumnen på kurssidan. Kurserna studeras i ordning enligt nedan. 

 

Naturorienterande ämnen och teknik