bild från klassrum med elever och lärare

Ämneskompetens på distans

Nedan finner du kurser där du kan studera ämneskompetens på distans för eventuell lärarlegitimation. Komplettera eller bredda din kompetens inom matematik-matematikdidaktik och fysik för F-9 samt gymnasieskolan.

Linnéuniversitetet har sedan år 2000 ansvarat för kompletterande utbildningar/kurser till ämneskompetens för grund- och gymnasieskolan.

Även höstterminen 2021 och vårterminen 2022 ges möjlighet för verksamma obehöriga lärare, liksom för lärare med examen som önskar nytt ämne/ämnesområde eller breddad kompetens för lärarlegitimation, att komplettera med ämnesstudier i matematik och matematikdidaktik, fysik samt naturvetenskap och teknik för F-9 och gymnasiet för eventuell lärarlegitimation.

Lärare hjälper elev med uppgift i matematik
Lärare gör en laboration tillsammans med små robotar föreställande bi.

Möjligheter att komplettera på distans

Studera på distans via Internet för ämneskompetens och lärarlegitimation, för åk F-3, 4-6, 7-9 eller gymnasieskolan. Studierna för höstterminen 2021 startar v 35.

Utbildningen vänder sig till dig som:

  • Har högskoleutbildning och önskar komplettera till ämneskompetens inför en eventuell lärarexamen.
  • Har lärarexamen och önskar ny eller breddad ämneskompetens för lärarlegitimation.

Kurserna ges på distans via Internet, med en till tre schemalagda träffar per termin. Studietakt 25-100 %, enligt en individuell studieplan som upprättas i samråd med den studerande. Utbildningsstart höstterminen 2021 och vårterminen 2022.

För höstterminens kurser behöver du ansöka senast 15 april 2021 och för vårterminen gäller 15 oktober 2021. Du gör din ansökan via Antagning.se. I ansökan ska de dokument som styrker din grundläggande behörighet bifogas, till exempel ditt gymnasiebetyg eller meritförteckning från tidigare högskolestudier.

Matematik-matematikdidaktik för åk F-3 och 4-6

Ämnesområdet matematik-matematikdidaktik för åk F-3 och 4-6 omfattar kurser upp till 30 eller 60 hp.

Matematik-matematikdidaktik för åk 7-9 och gymnasieskolan

Ämnesområdet matematik-matematikdidaktik för åk 7-9 och gymnasieskolan omfattar kurser upp till 45 eller 90 hp.

Komplettering för ämneskompetens / lärarlegitimation
För komplettering av kurser i matematik-matematikdidaktik till en ämneskompetens motsvarande 45 eller 90 hp studerar du kurser enligt strukturen nedan. Tidigare studerade och godkända kurser kan bedömas för ett (eventuellt) tillgodoräknande inom 1-45 hp för åk 7-9 eller 1-90 hp för gymnasieskolan.

Ingående kurser

Samtliga kurser nedan är på 7,5 hp, om inte annat anges. Kursschemat är planerat för studier på halvfart alternativt kvartsfart, d.v.s. kurser motsvarande 15 hp eller 7,5 hp per termin.

Kurser för åk 7-9

Ämneslärarkompetens för årskurs 7-9 för (eventuell) lärarlegitimation.
Omfattning: 45 hp.

Kurser för gymnasieskolan

Ämneslärarkompetens för gymnasieskolan för (eventuell) lärarlegitimation.
Omfattning: 90 hp, varav tre obligatoriska block på 30, 30 och 15 hp samt ett valbart block på 15 hp.

Fysik

För komplettering av kurser i fysik till en ämneskompetens motsvarande 45 eller 90 hp studerar du kurser enligt strukturen nedan. Tidigare studerade och godkända kurser kan bedömas för ett (eventuellt) tillgodoräknande inom 1-45 eller 1-90 hp.

Ingående kurser

Samtliga kurser nedan är på 7,5 hp (utom ett eventuellt examensarbete, som omfattar 15 hp). Kursschemat är planerat för studier på halvfart, d.v.s. kurser motsvarande 15 hp per termin. Annan studietakt är också möjlig.

Samtliga kurser kan läsas på campus eller via distans. Kurserna studeras i ordning enligt nedan. 

 

Nt-didaktik

På Linnéuniversitetet finns också möjligheten att studera kurser i Nt-didaktik. Våra kurser och utbildningar utgår alltid från ett praktiskt och laborativt arbetssätt där vi företrädesvis använder enkelt, lättillgängligt och billigt material. Innehållet i föreläsningar och praktiskt arbete kopplas till aktuella mål i läroplan och kursplan.