Lärare som undervisar

Ämneskompetens på distans

Nedan finner du kurser där du kan studera ämneskompetens på distans för eventuell lärarlegitimation. Komplettera eller bredda din kompetens inom matematik-matematikdidaktik och fysik för F-9 samt gymnasieskolan.

Linnéuniversitetet har sedan år 2000 ansvarat för kompletterande utbildningar/kurser till ämneskompetens för grund- och gymnasieskolan.

Även höstterminen 2018 ges möjlighet för verksamma obehöriga lärare, liksom för lärare med examen som önskar nytt ämne/ämnesområde eller breddad kompetens för lärarlegitimation, att komplettera med ämnesstudier i matematik-matematikdidaktik, fysik samt naturvetenskap och teknik för F-9 och gymnasiet för eventuell lärarlegitimation.

Lärare hjälper elev med uppgift i matematik
Lärare gör en laboration tillsammans med små robotar föreställande bi.

Möjligheter att komplettera på distans

Studera på distans via Internet för ämneskompetens och lärarlegitimation, för åk F-3, 4-6, 7-9 eller gymnasieskolan. Studierna startar ht 2018.

Utbildningen vänder sig till dig som:

  • Har högskoleutbildning och önskar komplettera till ämneskompetens inför en eventuell lärarexamen.
  • Har lärarexamen och önskar ny eller breddad ämneskompetens för lärarlegitimation.

Kurserna ges på distans via Internet, med en till tre schemalagda träffar per termin. Studietakt 25-100 %, enligt en individuell studieplan som upprättas i samråd med den studerande. Utbildningsstart ht 2018 i vecka 35.

Ansök senast 16 april 2018 via Antagning.se. I ansökan ska de dokument som styrker din grundläggande behörighet bifogas, till exempel ditt gymnasiebetyg eller meritförteckning från tidigare högskolestudier.

Matematik-matematikdidaktik för åk F-3 och 4-6

Ämnesområdet matematik-matematikdidaktik för åk F-3 och 4-6 omfattar kurser upp till 30 eller 60 hp. Nästa utbildning startar ht 2018.

Kurser för åk 4-6

Matematik-matematikdidaktik för åk 7-9 och gymnasieskolan

Ämnesområdet matematik-matematikdidaktik för åk 7-9 och gymnasieskolan omfattar kurser upp till 45 eller 90 hp. Nästa utbildning startar ht 2018.

Komplettering för ämneskompetens / lärarlegitimation
För komplettering av kurser i matematik-matematikdidaktik till en ämneskompetens motsvarande 45 eller 90 hp studerar du kurser enligt strukturen nedan. Tidigare studerade och godkända kurser kan bedömas för ett (eventuellt) tillgodoräknande inom 1-45 hp för åk 7-9 eller 1-90 hp för gymnasieskolan.

Ingående kurser

Samtliga kurser nedan är på 7,5 hp, om inte annat anges. Kursschemat är planerat för studier på halvfart alternativt kvartsfart, dvs kurser motsvarande 15 hp eller 7,5 hp per termin.

Kurser för åk 7-9

Ämneslärarkompetens för årskurs 7-9 för (eventuell) lärarlegitimation.
Omfattning: 45 hp.

Kurser för åk 7-9

Ämneslärarkompetens för årskurs 7-9 för (eventuell) lärarlegitimation.
Omfattning: 45 hp.

Obligatoriska kurser på nivån 1-30 hp

Fyra stycken obligatoriska kurser på 7,5 hp vardera.
Läses i ordningen:

Hösttermin


Vårtermin

* Kräver att du har läst 1MD121 eller motsvarande

Valbara kurser på nivån 31-45 hp

Två stycken valbara kurser på 7,5 hp vardera ur kursutbudet enligt nedan

Hösttermin

 

Vårtermin

 

* Kräver att du har läst 1MD121 eller motsvarande
** Förkunskapskrav: Lärarexamen

Kurser för gymnasieskolan

Ämneslärarkompetens för gymnasieskolan för (eventuell) lärarlegitimation.
Omfattning: 90 hp, varav tre obligatoriska block på 30, 30 och 15 hp samt ett valbart block på 15 hp.

Kurser för gymnasieskolan

Ämneslärarkompetens för gymnasieskolan för (eventuell) lärarlegitimation.
Omfattning: 90 hp, varav tre obligatoriska block på 30, 30 och 15 hp samt ett valbart block på 15 hp.

Obligatoriska kurser på nivån 1-30 hp

Fyra stycken obligatoriska kurser på 7,5 hp vardera
Läses i ordningen:

Hösttermin


Vårtermin


* Kräver att du har läst 1MD121 eller motsvarande 

Obligatoriska kurser på nivån 31-60 hp

Fyra stycken obligatoriska kurser på 7,5 hp vardera
Läses i ordningen:

Hösttermin


* Kräver att du har läst 1MD121 eller motsvarande

Vårtermin


Obligatoriska kurser på nivån 61-75 hp

Två stycken obligatoriska kurser på 7,5 hp vardera

Hösttermin


Valbart kurser på nivå 76-90 hp

Två stycken valbara kurser på 7,5 hp vardera ur kursutbudet nedan

Hösttermin

 

Vårtermin

 

* Förkunskapskrav: Lärarexamen

Fysik

För komplettering av kurser i fysik till en ämneskompetens motsvarande 45 eller 90 hp studerar du kurser enligt strukturen nedan. Tidigare studerade och godkända kurser kan bedömas för ett (eventuellt) tillgodoräknande inom 1-45 eller 1-90 hp.

Ingående kurser

Samtliga kurser nedan är på 7,5 hp (utom ett eventuellt examensarbete, som omfattar 15 hp). Kursschemat är planerat för studier på halvfart, dvs kurser motsvarande 15 hp per termin. Annan studietakt är också möjlig.

Samtliga kurser kan läsas på campus eller via distans. Kurserna studeras i ordning enligt nedan. 

Har du frågor?

 

Nt-didaktik

På Linnéuniversitetet finns också möjligheten att studera kurser i Nt-didaktik. Våra kurser och utbildningar utgår alltid från ett praktiskt och laborativt arbetssätt där vi företrädesvis använder enkelt, lättillgängligt och billigt material. Innehållet i föreläsningar och praktiskt arbete kopplas till aktuella mål i läroplan och kursplan.