Person er som arbetar vid en dator

Att programmera - webbkurs med workshops

Linnéuniversitetet erbjuder på uppdrag av Skolverket en workshopserie som komplement till webbkursen ”Att programmera” som finns på skolverkets utbildningsportal. Under fyra workshops får du lära dig mer om Scratch, Micro:bit eller Python, och om programmering i undervisningen.

Om webbkursen

”Att programmera” är en webbkurs och ligger på Skolverkets utbildningsportal. Kursen är kostnadsfri.

Den består av en introducerande del där deltagaren möter några grundläggande programmeringsbegrepp. Därefter är materialet indelat i tre fristående spår: 

Du hittar webbkursen Att programmera hos Skolverket.

Om workshopserien

Workshopserien utgår ifrån webbkursen ”Att programmera”, och består av 4 träffar. Vid anmälan anger du vilket spår du vill gå. Den första träffen är en gemensam träff för alla deltagare i workshopserien. Därefter är deltagarna indelade i det valda spåret, men träffarna genomförs samtidigt. Workshopserien består av föreläsningar, praktiska övningar, workshops och gruppdiskussioner. Deltagarna kommer även att få en kursuppgift utöver de uppgifter som finns i webbkursen ”Att programmera”. Kursuppgiften ligger till grund för det kursintyg som Linnéuniversitetet lämnar till deltagaren då kursen avslutas.

Träffarna innehåller bland annat:

  • Introduktion i programmering i undervisningen kopplat till centralt innehåll i läroplanen.
  • Introduktion i datalogiskt tänkande.
  • Introduktion av grundläggande begrepp och strategier med koppling till programmering i undervisningen.
  • Arbete med uppgifter från webbkursen, samt en särskild kursuppgift.

Målgrupp

Workshopserien riktar sig till lärare som undervisar i matematik eller teknik i årskurserna 4-9 samt motsvarande skolformer inom vuxenutbildningen. Även lärare som undervisar i andra ämnen, årskurser eller skolformer och som vill lära sig grunderna i programspråken är mycket välkomna. Deltagarna ska vara verksamma lärare men behöver inte vara behöriga matematik- eller tekniklärare.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs men det är en fördel om deltagarna har gått webbkursen “Om programmering”.

Tidsåtgång, kursdatum och plats

Den totala tidsomfattningen för att följa ett spår och delta i workshoparna beräknas till ca 25 timmar (varav workshops 7 timmar) för deltagarna. Huvudmannen ansvarar för att deltagarna får tid avsatt för genomförandet av kompetensutvecklingen. Huvudmannen ansvarar även för att deltagaren har tillgång till digital enhet och annan utrustning som krävs för att följa workshopserien.

Workshopserien kommer att starta vt 2023. Anmälan är stängd.