Person arbetar vid dator

Att programmera - webbkurs med workshops

"Att programmera med workshops" är en workshopserie som Linnéuniversitetet genomför på uppdrag från Skolverket och erbjuds höstterminen 2020. Workshopserien vänder sig till verksamma lärare i åk 4-9 som vill komma igång med programmering i sin undervisning.

Workshopserien består av 3-4 träffar, vardera 1,5h - 2h och är indelad i tre fristående spår; Scratch, Micro:bit och Python. Vid anmälan anger du vilket spår du vill gå. Du kan även göra ett andra- och tredjehandsval. Workshopserien ”Att programmera med workshops” baseras på, och utgår från, innehållet i webbkursen ”Att programmera”. Syftet med uppdraget ”Att programmera med workshops” är att utgöra ett komplement till den befintliga webbkursen. Workshopserien är öppen för lärare i andra skolformer, i mån av plats. Att följa webbkursen och delta i de fysiska träffarna är kostnadsfritt. Läs mer på Skolverket. Du kan anmäla dig genom att använda anmälningsformulär nedan. 

Målgrupp

Workshopserien riktar sig till lärare i årskurserna 4-9. I första hand lärare som undervisar i matematik eller teknik i dessa årskurser samt motsvarande skolformer inom vuxenutbildningen. Även lärare som undervisar i andra ämnen, årskurser eller skolformer och som vill lära sig grunderna i programspråken är mycket välkomna.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs men det är en fördel om deltagarna har gått webbkursen “Om programmering” (en annan webbutbildning som Skolverket tillhandahåller inom programmeringsområdet) eller har motsvarande kunskaper.

Tidsåtgång, kursdatum och plats

Den totala tidsomfattningen för att följa ett spår och delta i workshoparna beräknas till ca 25 timmar för deltagarna. Om deltagaren efter genomförd workshop önskar genomföra ytterligare spår, hänvisas deltagaren till att på egen hand fortsätta med webbutbildningen ”Att programmera”. Huvudmannen ansvarar för att deltagarna får tid avsatt för genomförandet av kompetensutvecklingen. Huvudmannen ansvarar även för att deltagaren har tillgång till digital enhet och annan utrustning som krävs för att följa workshopserien.

Den första träffen äger rum i slutet av september och den sista träffen genomförs senast den 30 november. Linnéuniversitetet i samråd med intresserade huvudmän beslutar om plats och tider för workshopserien.

Genomförande

Workshopträff 1

Träff 1 sker gemensamt för alla deltagare inom workshopserien. Även rektorer och huvudmän bjuds in till den första träffen.

Tid: 2 timmar

Innehåll:

 • Introducera programmering i undervisningen kopplat till centralt innehåll i läroplanen.
 • Introduktion i datalogiskt tänkande.
 • Webbkursen ”Att programmera” presenteras.
 • Beskrivning av vad som krävs för att få ett kursintyg.
 • Deltagarna delas in i par eller studiegrupper som kan stötta varandra i lärandet och utbyta erfarenheter under det att deltagarna följer webbkursen.
 • Tid avsätts för att komma igång med webbkursen, till exempel att logga in och därefter börja arbeta med ”Att programmera”.

Workshopträff 2

Förberedelser: Deltagarna har gått igenom del 1 i webbkursen i det valda spåret.

Deltagarna träffas spårvis.

Tid: 1,5 timme

Innehåll:

 • Introduktion av grundläggande begrepp och strategier med koppling till programmering i undervisningen.
 • Fortsatt arbete med uppgifterna, tillsammans i par eller studiegrupperna och under handledning av workshopledare.

Workshopträff 3

Förberedelser: Deltagarna har gått igenom hälften av ”Att programmera”

Deltagarna träffas spårvis.

Tid: 1,5 timme

Innehåll:

 • Workshopledaren repeterar grundläggande begrepp
 • Fortsatt arbete med uppgifterna, tillsammans i par eller studiegrupperna och under handledning av workshopledare.

Workshopträff 4

Förberedelser: Deltagarna har gått igenom merparten av ”Att programmera”

Deltagarna träffas spårvis.

Tid: 2 timmar

Innehåll:

 • Deltagarna har en gruppdiskussion utifrån spårets film och reflektionsfråga.
 • Workshopledaren ger exempel på hur deltagaren kan arbeta vidare efter kursen och var de kan hitta mer stöd för kompetensutveckling.
 • Deltagarna redovisar sina uppgifter och utvärderar workshopserien.
 • Deltagarna erbjuds ytterligare möjlighet att få handledning i arbetet med webbkursen.

Kursuppgift

Deltagarna får en kursuppgift utöver de uppgifter som finns i webbkursen ”Att programmera”. Deltagarna presenterar sina uppgifter under den sista workshopträffen. Kursuppgiften ligger till grund för det kursintyg som lärosätet lämnar till deltagaren då kursen avslutas. Uppgiftens innehåll och utformning bestäms av lärosätet.

Kursintyg

Linnéuniversitetet ger ut ett kursintyg till de deltagare som har klarat sitt spår, redovisat tillhörande kursuppgift samt har haft en närvaro på 75% eller mer på workshopträffarna.

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 28 augusti. Du anmäler dig via formuläret nedan.