lärare i olika yrke

Uppdrag från Skolverket: Workshopserie - Digital kompetens för yrkesämneslärare

Våren 2023 kommer Linnéuniversitetet att erbjuda en workshopserie i digital kompetens för yrkesämneslärare på uppdrag från Skolverket.

Ta chansen att satsa på kompetensutveckling i digital kompetens för dig som arbetar inom yrkesutbildningarna - en satsning som kan bidra till att undervisningen utvecklas och som kan ge goda förutsättningar för kollegialt lärande kring digital kompetens även efter workshopseriens slut.

Syfte

Syftet med uppdraget är att deltagarna genom workshopserien vidareutvecklar sin digitala kompetens på en generell, yrkesämnesrelaterad och didaktisk nivå. Syftet är också att deltagarna har fått kännedom om hur undervisningen kan utvecklas med hjälp av digitala verktyg.

Genomförande:

Kursstarten sker under februari 2023. Workshopträffarna genomförs under 1,5 - 2 timmar på eftermiddagstid  via Zoom.

Kursträffarna sker via zoom enligt nedan:

Träff 1: 8 februari 16:00 - 18:00,
Träff 2: 8 mars  15:00 - 16:30 (17:00)
Träff 3: 29 mars 15:00 - 16:30 (17:00)
Träff 4: 26 april 16:00 - 18:00

Målgrupp:

Workshopsserien ska i första hand rikta sig till verksamma yrkeslärare som undervisar vid gymnasieskolan eller motsvarande inom vuxenutbildningen på gymnasial nivå. I mån av plats kan även lärare i andra ämnen eller andra skolformer delta. Inga förkunskaper krävs.
Huvudmannen ansvarar för att deltagarna får tid avsatt för genomförandet av kompetensutvecklingen. Huvudmannen ansvarar även för att deltagaren har tillgång till digital enhet och annan utrustning som krävs för att följa kursen.

Lärandemål:

Deltagarna förväntas på en orienterande nivå vidareutveckla

  • generell digital kompetens utifrån de fyra aspekter av digital kompetens i läroplanen.
  • kunskaper om generella digitala verktyg och samhällets digitalisering.
  • kunskaper om digitala verktyg som är relaterade till yrkesämnena och utgångspunkter vid val av dessa.
  • kunskaper om hur digitala verktyg kan användas i undervisningen.

Kursintyg:

Linnéuniversitetet utfärdar ett kursintyg till de deltagare som har redovisat sin kursuppgift samt haft en närvaro på 75% eller mer på workshopsträffarna.

Anmälan

Du anmäler dig via formuläret nedan.

Sista anmälningsdag 20 januari 2023.