Konstruktion av trähus

Expertkompetens för hållbart träbyggande

En universitetsutbildning för och med industrin!

Linnéuniversitetet erbjuder avgiftsfria kurser för yrkesverksamma inom byggsektorn och hela den träbearbetande industrin. Kurserna inom projektet Expertkompetens för hållbart träbyggande är framtagna tillsammans med näringslivet, med stöd från KK-stiftelsen. Kurserna är anpassade för att kunna genomföras parallellt med ordinarie anställning, vilket innebär att fysiska träffar och experimentella moment på bland annat Linnéuniversitetet i Växjö varvas med uppgifter som skall genomföras på distans.

Kurser hösten 2021

För hösten 2021 kommer inga kurser att ges då dessa inte har kunnat planeras på grund av pandemin.

Kurser våren 2022

Sök en kurs inom Expertkompetens för hållbart träbyggande våren 2022. 

Tidigare kurser som planeras återkomma:

 • Bärande träkonstruktioner
 • Stabilisering av byggnader och takkonstruktioner i trä
 • Analys av äldre träkonstruktioner
 • Värme och fukt i trähus
 • Hållbart byggande och energisystemanalys
 • Klimat- och energieffektivt byggande

Följ oss på Instagram.

Kvinna som tittar in i kameran.

"Efter 20 års arbete som anbudskonstruktör tycker jag att det är väldigt roligt och givande att få kompetensutveckling genom universitetet. Just nu läser jag en expertkompetenskurs där vi lär oss mer om stabilisering och hur olika krafter påverkar byggnader och takkonstruktioner. Kursen är upplagd så att det funkar att läsa den parallellt med jobbet och det har varit väldigt givande att knyta kontakter med andra yrkesverksamma inom branschen. Vi har till och med inlett ett samarbete med en annan kursdeltagare och det företag som hon jobbar på!" /Malin, kursdeltagare på kursen Stabilisering av byggnader och takkonstruktioner i trä

Mer om projektet

Förutom forskargrupperna inom träbygg, hållbar byggd miljö och skog och träteknik är RISE en viktig part i projektet.

Ett flertal personer vid fakulteten för teknik är engagerade i arbetet vilket leds av Jan Oscarsson (projektledare). Eventuella frågor om projektet skickas till: jan.oscarsson@lnu.se

Bland de deltagande företagen märks:

 • Bengt Dahlgren
 • Energirevisor ERW
 • Flügger
 • IKEA AB
 • In Pro Installationsconsult
 • IV Produkt
 • Kährs
 • Martinco
 • Moelven
 • Obos
 • Skanska
 • Smålandsvillan
 • Sweco
 • Trivselhus
 • Åseda Värme Sanitet
 • IV Produkter AB
 • LBE Arkitekt
 • Växjö Stift
 • Älö Trä AB
 • Constructio Huskomponenter AB
 • Yaskawa Nordic AB
 • Attacus Jämtlandshus AB
 • Flexator AB
 • Åsbohus AB