Konstruktion av trähus

Expertkompetens för hållbart träbyggande

En universitetsutbildning för och med industrin!

Linnéuniversitetet erbjuder avgiftsfria kurser för yrkesverksamma inom byggsektorn och hela den träbearbetande industrin. Kurserna inom projektet Expertkompetens för hållbart träbyggande är framtagna tillsammans med näringslivet, med stöd från KK-stiftelsen. Kurserna är anpassade för att kunna genomföras parallellt med ordinarie anställning, vilket innebär att fysiska träffar och experimentella moment på bland annat Linnéuniversitetet i Växjö varvas med uppgifter som skall genomföras på distans.

Kurser hösten 2022

Under hösten 2022 kommer följande kurser att genomföras:

Ni söker kurserna via antagning.se

Kurserna öppnar för anmälan den 15 mars och är öppna för sen anmälan fram till 15 augusti.

 

Kurser inom Expertkompetens:

 • Bärande träkonstruktioner
 • Värme och fukt i trähus
 • Brandteknisk dimensionering av trähus
 • Dimensionering av korslimmade träkonstruktioner
 • Analys av äldre träkonstruktioner
 • Analys av historiska träkonstruktioner
 • Stabilisering av byggnader och takkonstruktioner i trä
 • Klimat- och energieffektivt byggande
 • Hållbart byggande och energisystemanalys
 • Analys av historiska konstruktioner

Mer om projektet

Förutom forskargrupperna inom träbygg, hållbar byggd miljö och skog och träteknik är RISE en viktig part i projektet.

Ett flertal personer vid fakulteten för teknik är engagerade i arbetet vilket leds av Jan Oscarsson (projektledare). Eventuella frågor om projektet skickas till: jan.oscarsson@lnu.se

Bland de deltagande företagen märks:

 • Bengt Dahlgren
 • Energirevisor ERW
 • Flügger
 • IKEA AB
 • In Pro Installationsconsult
 • IV Produkt
 • Kährs
 • Martinco
 • Moelven
 • Obos
 • Skanska
 • Smålandsvillan
 • Sweco
 • Trivselhus
 • Åseda Värme Sanitet
 • IV Produkter AB
 • LBE Arkitekt
 • Växjö Stift
 • Älö Trä AB
 • Constructio Huskomponenter AB
 • Yaskawa Nordic AB
 • Attacus Jämtlandshus AB
 • Flexator AB
 • Åsbohus AB