två studenter vid varsin laptop

Projektet Expertkompetens om sociala medier och webbteknologi för innovation och tillväxt

Linnéuniversitetet avgiftsfria skräddarsydda kurser för yrkesverksamma inom den digitala sektorn. Kurserna inom projektet Expertkompetens sociala medier och webbteknologi för innovation och tillväxt är framtagna tillsammans med näringslivet, med stöd från KK-stiftelsen.

Studenten ges både inblick i senaste forskningen och expertis från industrin. Det är inte bara kursinnehållet som är skräddarsytt, kursen är också skapad för att underlätta kombinationen av studier och yrkesliv. Vi erbjuder exempelvis justerbar takt, online-material, få möten på plats samt flexibel antagning och förutsättningar för validering av reell kompetens. Kurserna inkluderar vanligtvis cirka 10 timmar på plats, på Linnéuniversitetet eller ett företag, om det finns tillräckligt många studenter från en organisation. Kurserna ges på engelska. 

Kursernas inriktningar

De tillgängliga kurserna finns inom tre områden agil produkt- och tjänsteutveckling, Webb och mobil utveckling samt Digital marknadsföring. Ytterligare områden är under utveckling.

Agil produkt- och tjänsteutveckling

Agila metoder möjliggör ett ökat fokus på värdeskapande i utvecklingsprocessen. Den rätta produkten/tjänsten byggs snabbare och mer effektivt. Hur är detta möjligt? Hur påverkar det organisationen som helhet? Dessa kurser behandlar både management- och utvecklingsfrågor inom agil produkt- och tjänsteutveckling. Genom att involvera experter från näringslivet på de fysiska mötena garanterar vi att du tillgodogör dig aktuell kunskap och de senaste verktygen. Eftersom deltagarna kommer från olika organisationer som brottas med liknande problem så blir de fysiska mötena en idealisk plattform för erfarenhetsutbyte och korsbefruktning. 

Webb och mobil utveckling

Om utvecklingen under senare år är någon indikation, kan betydelsen av webbaserade och mobila applikationer knappast överskattas. Dessa kurser adresserar vanliga problem, nämligen hur man kan producera stabila program som fungerar på flera plattformar.

Digital marknadsföring

Omvärlden är i ständig utveckling och för att ligga i framkant måste företag ta vara på de nya möjligheter som digitaliseringen medför. Genom att komplettera mer traditionella marknadsföringssätt kan digitaliseringen möjliggöra en mer aktivt deltagande i mötet med kunden. I de här kurserna får de studerande fördjupa sig i strategier, olika typer av teknologier med mera för digital marknadsföring.

Kurser framtagna inom projektet

Kontakta Arianit Kurti om du är intresserad av att läsa någon av kurserna. 

Tidigare studenter berättar

Porträtt Eddie Freij

Eddie har läst kursen Agile for business

Eddie Freij jobbar idag som VD på Softwerk AB. Vid sidan av sitt jobb som VD har han  läst kursen Agile for business.

Vad var det bästa med kursen?

– Kursupplägget passar deltagare som samtidigt arbetar med dessa frågor i sin verksamhet. Ett pragmatiskt förhållningssätt till ämnet relaterat till verkligheten. Det var mycket interaktion mellan deltagarna, och det gillade jag. Lärarna var duktiga på att moderera lektionerna, ta höjd för teoridelarna och bryta ner i konkreta frågeställningar. 

Hur fungerar det att studera och arbeta samtidigt?

– Det fungerade mycket bra, eftersom de fysiska träffarna var uppdelade i halvdagar. Halvdagsupplägget är bra eftersom man inte förlorar en hel dag på jobbet, vilket bidrar till att skapa arbetsro. Kursmaterialet var i lagom omfattning och det skickades ut i god tid så det fanns goda möjligheter att förbereda sig.

Har du haft praktisk nytta av dina nya kunskaper?

– Ja, den direkta nyttan var att vi förde upp ämnet internt på agendan. Det har skapat nya insikter om hur vi ska arbeta framåt. Vi har sett till att hela ledningsgruppen gått kursen för att ha ett gemensamt utgångsläge. För mig, personligen, har det skapat en större förståelse för området och gett mig värdefulla tips om olika metoder som kan appliceras direkt in i verksamheten. 

Fick du möjlighet att diskutera relevanta problem med branschkollegor? I så fall, hur var det?

– En stor fördel med kursen var att just få dela med sig och lyssna på hur branschkollegornas utmaningar såg ut. Det var mycket igenkänning sinsemellan. Det var väldigt positivt att man valde att öppna sig för varandra. Att kunna jämföra sig med hur det ser ut i andra verksamheter, var mycket värdefullt. Genom att kunna ta verkliga exempel från vardagen, kunde vi också diskutera på ett konkret sätt inom gruppen. 

Porträtt Fredrik Björn

Fredrik berättar om kurserna som haft betydelse för Danfoss Power Solution AB:s utveckling

Fredrik Björn jobbar som Research & Development Manager och har tillsammans med några av sina kollegor på Danfoss Power Solutions AB läst flera kurser inom data/IT. Enligt Fredrik så har kurserna haft betydelse för hur företaget valt att utvecklats framåt. 

Vilka kurser har du studerat? 

– Agila metoder för managers, plattformsoberoende mobil utveckling, och testning för webb och mobila applikationer. Vi var alltid minst två kollegor från Danfoss Power Solutions som gick de olika kurserna. Några från företaget läste även kursen Agile for developers.

Vad var det bästa med kurserna? 

– Att vi på företaget har fått relevant och aktuell fördjupad kunskap i ämnen som har avgörande betydelse för hur vi väljer att utvecklas framåt inom vårt arbetsområde på Danfoss Power Solutions AB.

Hur fungerar det att studera och arbeta samtidigt? 

– Med det anpassade upplägget att läsa i mindre moduler på 3-4 högskolepoäng så fungerar det utmärkt. Tack vare kursupplägget så kan kurserna med fördel integreras, åtminstone delvis, med den egna individuella utvecklingsplanen på jobbet. Träffarna var inte mer omfattande än att det gick prioritera in dem i sitt schema. Modellen att läsa studiematerialet på egen hand och sedan diskutera materialet med kursledaren och övriga studerande vid 3-4 tillfällen har fungerat bra.

Fick du möjlighet att diskutera relevanta problem med branschkollegor?

– Ja, vi hade väldigt öppna och givande diskussioner under de fysiska träffarna. Det var nyttigt och inspirerande att lära av andras erfarenheter. Jag fick både bekräftelse, men också nya idéer och synvinklar. Jag tycker alltid det är bäst att träffas i verkligheten för den här typen av diskussioner, men det fanns även kursdeltagare som deltog via telefon.

På vilket sätt har du haft praktiskt nytta av dina nya kunskaper? 

– Jag har fått en fördjupad kunskap om det ganska omfattande begreppet agila metoder, och lärt mig vilka verktyg det omfattar, samtidigt som det har gett mig en inblick i att förstå vilka olika risker som finns och vilka misstag som andra har gjort. Kunskaperna om agila metoder har hjälpt oss på Danfoss Power Solutions att införa och tillämpa utvecklingsmodellen på ett sätt som passar oss och vårt samarbete med externa mjukvaruutvecklare. Aktuella kunskaper kring utveckling för mobila plattformar har vi direkt kunnat tillämpa i ett pågående projekt där vi uppdaterar en plattform för service och underhåll av våra styrsystem till entreprenadfordon.

Personal

Aktuellt