studenter på seminarie

Anmälan

Här anmäler du dig till våra kurser inom projektet Expertkompetens för sociala medier och webbteknologi för innovation och tillväxt.

För att kunna studera på avancerad nivå behöver du en examen från minst en treårig högskole- eller universitetsutbildning. Alternativt kan du få dina kunskaper och yrkeserfarenhet validerad.

För att kontrollera behörighet och rangordna sökande behöver vi information om utbildning och relevant yrkeslivserfarenhet från alla sökande.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Arianit Kurti, arianit.kurti@lnu.se.

Fyll i formuläret nedan för att ansöka till våra kurser. Vi sparar dina uppgifter så länge som vi behöver ha kontakt med dig.

 

   

Kurs *

Medgivande

GDPR är ett EU-direktiv som syftar till att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Linnéuniversitetet är personuppgiftsansvarig, dvs ansvarig för hantering av de personuppgifter som avses i detta medgivande.
Du har rätt att begära att få återkalla ditt medgivande, begära rättning av felaktiga uppgifter och begära ett registerutdrag över vilka personuppgifter som finns registrerade. För att göra det vänder du dig till personuppgiftsombudet på Linnéuniversitetet. dataskyddsombud@lnu.se Att återkalla sitt medgivande innebär inte alltid att Linnéuniversitetet kan uppfylla denna önskan då undantag kan gälla när andra lagar och förordningar är tillämpliga. Mer information om vad som gäller finns här.

Jag medger att uppgifter i detta formulär fritt får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med syftet som angivits i informationstexten ovan.
Jag har läst och förstått ovanstående villkor.

Fortsätt genom att klicka på "Nästa steg".

Snart klar!

Vänligen kontrollera att de uppgifter du fyllt i stämmer innan du skickar in din anmälan:

Kurs:
Namn:
Personnummer:
Hemadress:
Stad:
Epost:
Telefonnummer:
Utbildning:

Arbetsgivare:
Anställningstid:
Kontaktperson:
Arbetsuppgifter:

Stämmer allt? Klicka i så fall på "Skicka in anmälan". Behöver du ändra något backar du genom att klicka på "Föregående steg".